Tài chính

Bộ Tài chính: Sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế trên cả nước trong năm 2018

(VNF) – Bộ Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm 2018 sẽ sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận/huyện/thị xã xuống còn 154 chi cục (giảm 173 chi cục). Trong giai đoạn 2018-2020, bộ này sẽ thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% chi cục thuế hiện có trên cả nước.

Bộ Tài chính: Sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế trên cả nước trong năm 2018

Người dân làm thủ tục kê khai thuế

Cụ thể, trước 1/7/2018, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành thực hiện ghép 192 chi cục thuế thành 90 chi cục thuế khu vực (giảm 102 chi cục).

Trước 1/9/2018, bộ này sẽ hoàn thành viêc ghép 135 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành 64 chi cục thuế khu vực (giảm 71 chi cục).

Năm 2019, 53 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế sẽ được sắp xếp lại thành 25 chi cục thuế khu vực (giảm 28 chi cục).

Năm 2020, 168 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế sẽ được sắp xếp lại thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-TCT về phê duyệt kế hoạch triển khai, sáp nhập Chi cục Thuế các quận huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng ban hành Quyết định 855/QĐ-TCT về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai, đảm bảo thực hiện đề án thành lập chi cục thuế khu vực theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Bộ Tài chính sẽ chỉ xem xét tổ chức lại các chi cục thuế trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ sẽ lưu ý tính đến các trường hợp đặc thù như: tại địa bàn trọng yếu (biên giới, hải đảo…), cần đảm bảo vấn đề an ninh kinh tế - chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; tại địa bàn các tỉnh lỵ, khoảng cách gần, hạ tầng công nghệ thông tin tốt.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy sẽ thực hiện đúng lộ trình, không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế.

Ngoài việc sắp xếp lại các chi cục thuế, Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng cho giảm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế so với hiện nay (6 Phó Tổng cục trưởng).

Cùng với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cũng có kế hoạch giảm mạnh cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tin mới lên