Tiêu điểm

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

(VNF) – Hôm nay (28/2), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm 2 lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Theo Quyết định số 216/QĐ-BTC ngày 21/2/2018, ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính. Cùng với đó, Quyết định số 225/QĐ-BTC ngày 21/2/2018 bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cũng được ban hành.

Sau khi trao quyết định bổ nhiệm, thay mặt Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng ông Phạm Đức Thắng và bà Trần Thị Tuyết Lan được tin tưởng bổ nhiệm trên cương vị mới.

Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, ông Phạm Đức Thắng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ trưởng mong rằng bà Trần Thị Tuyết Lan sẽ phát huy kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. Bà Lan được đánh giá là có nhiều năm kinh nghiệm công tác và đã có 7 năm làm trưởng nhiều phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2018 và các năm tiếp theo, dự báo có nhiều thuận lợi nhưng vẫn có không ít khó khăn, thách thức đối với ngành Tài chính cũng như đối với công tác cán bộ để triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 đối với công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả của tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng hy vọng và tin tưởng tập thể lãnh đạo và cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thực hiện tốt các công việc được giao, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy ngành Tài chính ngày càng hiệu quả để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có Quyết định số 215/QĐ-BTC ngày 21/2/2018 điều động ông Tạ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính đến công tác tại Kho bạc Nhà nước và giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho đến khi có Quyết định chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2018)

Tin mới lên