Tài chính

Chào bán 343 triệu cổ phiếu Sabeco, giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu

(VNF) – Bộ Công Thương vừa chính thức công bố giá bán khởi điểm cổ phiếu Sabeco là 320.000 đồng/cổ phiếu.

Chào bán 343 triệu cổ phiếu Sabeco, giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm chào bán 343,6 triệu cổ phần Sabeco là 320.000 đồng/cổ phần

Sáng nay (29/11), Bộ Công Thương đã công bố thông tin chào bán cổ phần nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – HoSE: SAB).

Theo đó, số lượng cổ phần chào bán là 343.662.587 cổ phần - tương ứng 53,59% vốn điều lệ của Sabeco.

Giá khởi điểm chào bán​ là 320.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày công bố thông tin.

Theo Bộ Công Thương, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua tối thiểu 20.000 cổ phần. Mức mua tối đa là toàn bộ lô cổ phần chào bán.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký mua tối đa trong đợt chào bán này 247.470.409 cổ phần, tương đương 38,59% vốn điều lệ Sabeco.

Bước khối lượng mua là 100 cổ phần (trừ nhà đầu tư đăng ký mua tối đa), bước giá 100 đồng. Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 1 mức giá tương ứng với khối lượng chào mua vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.

Nhà đầu tư sẽ đặt cọc số tiền bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

Theo Bộ Công Thương, đối tượng tham gia mua cổ phần Sabeco là tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco.

Trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư không phải thực hiện theo các quy định về chào mua công khai khi có ý định mua đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai quy định tại Luật Chứng khoán.

Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai 25% phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 7 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

Tin mới lên