Tài chính

Chênh lệch số liệu nợ thuế: 70% do khai sai

Tình trạng số liệu nợ thuế của doanh nghiệp chênh lệch so với số nợ thuế do cơ quan thuế theo dõi phần lớn do nguyên nhân từ phía người nộp thuế khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Chênh lệch số liệu nợ thuế: 70% do khai sai

Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa thông tin cảnh báo số liệu nợ sai do nguyên nhân từ phía người nộp thuế, nhằm cảnh báo tới doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Đồng thời lưu ý người nộp thuế cần thận trọng hơn khi khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế Hà Nội, tình trạng số liệu nợ thuế của người nộp thuế có sự chênh lệch so với số tiền nợ thuế do cơ quan thuế theo dõi do nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn từ phía người nộp thuế, chiếm trên 70%.

Cụ thể, người nộp thuế khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ghi sai mã số thuế, sai tiểu mục; người nộp thuế kê khai sai nghĩa vụ thuế, kê khai không đầy đủ nội dung trên tờ khai thuế... Điều này khiến Cơ quan thuế và người nộp thuế mất rất nhiều thời gian trong việc rà soát, đối chiếu xác định số liệu nợ đúng và điều chỉnh tiền chậm nộp do sai sót.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Thuế Hà Nội mong muốn doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế Hà Nội đề nghị doanh nghiệp, người nộp thuế khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về mã số thuế, tiền thuế nộp, mục, tiểu mục hiện đang được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, trường hợp người nộp thuế có phát sinh nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh (thuế GTGT, thuế TNDN của các doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc; thuế GTGT, thuế TNDN của cơ sở sản xuất thủy điện; thuế TNDN của hoạt động kinh doanh bất động sản nộp tại tỉnh khác nhưng quyết toán tại trụ sở chính...) thì kịp thời gửi văn bản thông tin đến cơ quan thuế quản lý trụ sở chính để được hạch toán điều chỉnh.

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội cũng đề nghị doanh nghiệp, người nộp thuế phối hợp với cơ quan thuế đối chiếu, điều chỉnh các khoản nợ sai, thường xuyên trao đổi kịp thời các thông tin liên quan tới công tác kê khai, nộp thuế nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Tin mới lên