Ngân hàng

Cho phép Techcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank).

Cho phép Techcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng

Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TechcomBank được tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 thêm tối đa 3.000 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của TechcomBank thông qua tại Nghị quyết ngày 28/03/2010, ngày 18/04/2015 và Hội đồng quản trị TechcomBank thông qua tại Nghị quyết số 1495/2017/HĐQT-TCB ngày 29/11/2017.

TechcomBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu nêu trên, TechcomBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông TechcomBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tin mới lên