Ngân hàng

Có chủ tịch mới, VietinBank điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao

(VNF) - Nửa tháng sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, VietinBank tiến hành điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao, đồng thời thành lập Khối Pháp chế và Tuân thủ và quyết định kiện toàn mô hình tổ chức Khối Quản lý rủi ro.

Có chủ tịch mới, VietinBank điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao

Có chủ tịch mới, VietinBank điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định của HĐQT về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự VietinBank đã công bố quyết định về việc thành lập và kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức tại Trụ sở chính, đồng thời công bố các quyết định của HĐQT về việc điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc khối.

Theo đó, HĐQT VietinBank đã ra Quyết định thành lập Khối Pháp chế và Tuân thủ VietinBank và quyết định kiện toàn mô hình tổ chức Khối Quản lý rủi ro VietinBank.

HĐQT VietinBank quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp để giữ chức Giám đốc Khối Quản lý rủi ro VietinBank; ông Phùng Duy Khương - Hàm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán lẻ thôi giữ chức Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank theo nguyện vọng cá nhân.

HĐQT VietinBank cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đàm Hồng Tiến - Giám đốc VietinBank Chương Dương giữ chức vụ Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank; ông Lê Duy Hải - Phó Giám đốc VietinBank Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank; bà Đặng Thị Việt Hà - Trưởng Phòng Chế độ Chính sách Tín dụng và Đầu tư, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ kiêm Trưởng Phòng Quản lý Tuân thủ VietinBank; ông Nguyễn Huy Quang - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư VietinBank.

Đồng thời, HĐQT VietinBank đã công bố các quyết định của HĐQT VietinBank về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó phòng/ban Trụ sở chính, chủ tịch, tổng giám đốc công ty, giám đốc chi nhánh.

Theo đó, HĐQT quyết định điều động bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng VietinBank giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký HĐQT VietinBank; ông Ngô Xuân Hải - Trưởng Phòng Bán hàng và Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh vốn và Thị trường giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (QLKTTC) VietinBank; ông Vũ Trung Thành - Phó Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank giữ chức vụ Quyền Giám đốc VietinBank Chương Dương; ông Vũ Đức Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch, đại diện 100% vốn VietinBank tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank.

Cùng với đó là bà Nguyễn Lệ Hằng - Trưởng Phòng QLKTTC giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank; bà Lê Việt Nga - Phó Phòng Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Phó Phòng QLKTTC VietinBank; ông Phạm Bảo Khuê - Quyền Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro VietinBank; bà Nghiêm Thị Loan - Phó Phòng Quản lý Chất lượng, Khối Vận hành giữ chức vụ Phó Phòng Chế độ Kế toán VietinBank; bà Trần Hương Ly - Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI và Nguồn vốn quốc tế, Khối Khách hàng Doanh nghiệp giữ chức Phó Phòng Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành VietinBank.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh mới. Các cán bộ được bổ nhiệm các chức vụ quản lý vừa được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Nhiều cán bộ luôn năng động, sáng tạo, tận tụy, quyết liệt trong xử lý công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách; có tầm nhìn chiến lược, tư duy thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ, hướng đến khách hàng, hướng đến hiệu quả, người lao động và luôn nhiệt huyết, cống hiến hết mình vì VietinBank. Nhiều cán bộ đã được luân chuyển, điều động thử thách tại nhiều Phòng, Ban Trụ sở chính, Chi nhánh đã luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác.

Chủ tịch HĐQT VietinBank đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm cần nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động tại các đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tin mới lên