Nhân vật

‘Công chúa mía đường’ trở thành cổ đông lớn của TTC Sugar

(VNF) – "Công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My vừa chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar).

‘Công chúa mía đường’ trở thành cổ đông lớn của TTC Sugar

"Công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My trở thành cổ đông lớn của TTC Sugar

Theo thông báo mới đây từ Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), bà Đặng Huỳnh Ức My - Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) đã có gửi văn bản báo cáo kết quả giao dịch và trở thành cổ đông lớn của SBT.

Cụ thể, bà My đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu SBT của TTC Sugar, nâng tổng lượng cổ phiếu SBT nắm giữ lên 32,5 triệu đơn vị, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,94% lên 5,85% và chính thức trở thành cổ đông lớn của TTC Sugar.

Bà Đặng Huỳnh Ức My là con của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc, được mệnh danh là "công chúa mía đường". Ông Đặng Văn Thành hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group). Bà Đặng Huỳnh Ức My đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty Đầu tư Thành Thành Công, còn bà Huỳnh Bích Ngọc đang là Phó Chủ tịch HĐQT công ty này.

Hiện bà Huỳnh Bích Ngọc đang nắm giữ 5,2 triệu cổ phiếu SBT và Công ty Đầu tư Thành Thành Công sở hữu 107,5 triệu cổ phiếu. Tổng sở hữu của nhóm cổ đông có liên quan đến bà My theo đó là 145,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 26,08% vốn điều lệ TTC Sugar.

Năm 2017, TTC Sugar trở thành thương hiệu mới sau sự sáp nhập giữa Công Ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) và Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa (BHS).

TTC Sugar là công ty trụ cột của TTC Group trong mảng kinh doanh mía đường. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của TTC Sugar lên đến 17.853 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn (5.594 tỷ đồng) và tài sản cố định (4.729 tỷ đồng).

Tin mới lên