Tài chính

Coteccons: Bước lùi lợi nhuận năm 2018

(VNF) – Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 2/6 tới đây.

Coteccons: Bước lùi lợi nhuận năm 2018

CTD đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1.400 tỷ đồng, giảm 15,29% so với năm 2017

Theo đó, năm 2018, CTD đặt kế hoạch doanh thu 27.200 tỷ đồng, tăng 0,17% so với kết quả thực hiện của năm 2017; kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, giảm 15,29%. Cổ tức năm 2018 dự kiến là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu).

Theo giải trình từ HĐQT, sở dĩ công ty đặt kế hoạch lợi nhuận suy giảm so với năm trước là do triển vọng thị trường xây dựng năm 2018 có xu hướng chậm lại. Đây là hệ quả của việc Chính phủ hạn chế dòng tín dụng vào bất động sản và một số dự án của công ty có khả năng chậm triển khai vì các thủ tục liên quan đến chính sách quản lý tài nguyên đất đai.

Bên cạnh đó, nguồn công việc đã ký trong 5 tháng đầu năm của CTD cũng suy giảm so với cùng kỳ, trong đó có nhiều dự án nhỏ (kể các dự án D&B) và cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá.

Chính sách về bảo hiểm xã hội và một số chính sách khác cũng là yếu tố làm gia tăng chi phí quản lý của công ty.

Ngoài nội dung trên, HĐQT Coteccons cũng trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt giá trị khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2017 với giá trị 6% lợi nhuận sau thuế, tương đương 99,2 tỷ đồng.

Hình thức khuyến khích bao gồm phát hành 900.000 cổ phiếu ESOP và 15,16 tỷ đồng bằng tiền mặt. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế của công ty.

Bên cạnh đó, CTD cũng dự kiến chào bán thêm 900.000 cổ phiếu ESOP với giá phát hành đề xuất là 56.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, năm 2017, CTD đạt 27.153 tỷ đồng doanh thu thuần, 2.060 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lãi ròng đạt 1.652 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2017, CTD có 15.877 tỷ đồng tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 7.306 tỷ đồng.

Công ty dành 83 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng phúc lợi, 15 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng Ban điều hành, 1.084 tỷ đồng trích quỹ đầu tư phát triển, 235 tỷ đồng chi trả cổ tức. Lợi nhuận còn lại sau phân phối là 250 tỷ đồng.

Tin mới lên