Tài chính

Đã có 5.918 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

(VNF) - Tính đến ngày 31/8/2018, số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử trên cả nước là 5.918 trên tổng số 6.668 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 88,75%.

Đã có 5.918 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

Tính đến 31/8/2018, đã có 5.918 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử.

Báo cáo tóm tắt công tác cải cách hành chính thuế vừa được Tổng cục Thuế công bố cho biết tính đến ngày 31/8/2018, số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.918 trên tổng số 6.668 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 88,75%; Số hồ sơ tiếp nhận là 14.355 hồ sơ trên tổng số 15.449 hồ sơ đạt tỷ lệ 92,91%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 10.881 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 57.201 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế nhận định việc hoàn thuế điện tử đã giúp cho giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp nhanh chóng, đơn giản, tránh sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và doanh nghiệp, hạn chế tiêu cực trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến 31/08/2018 có hơn 682.242 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,93% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước (số doanh nghiệp hoạt động là: 682.708 doanh nghiệp); Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 54,2 triệu hồ sơ.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế cho hay cơ quan này đã ký kết hợp tác và kết nối với 49 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế. Đến ngày 31/08/2018, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 668.297 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,89%; số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ 1/1/2018 đạt trên 408.929 tỷ đồng với 2.288.263 giao dịch nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đã triển khai dịch vụ hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực; dịch vụ khai thuế điện tử với cá nhân cho thuê nhà tại các thành phố như: TP. Hà Nội và TP. HCM, Đà Nẵng...

Tin mới lên