Tiêu điểm

Đà Nẵng muốn hút đầu tư vào các dự án hàng không, vũ trụ, chế tạo robot

(VNF) - Trong giai đoạn 2022-2026, Đà Nẵng thu hút nhiều dự án về lĩnh vực hàng không, vũ trụ, chế tạo robot, sản xuất chip…

Đà Nẵng muốn hút đầu tư vào các dự án hàng không, vũ trụ, chế tạo robot

Giai đoạn 2022-2026, Đà Nẵng thu hút đầu tư 36 dự án.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 gồm 36 dự án.

Trong đó lĩnh vực giáo dục, đào tạo có 4 dự án; y tế 2 dự án; bất động sản – du lịch, dịch vụ, thương mại 6 dự án; văn hóa - thể thao 2 dự án; hạ tầng công nghiệp, Công nghệ thông tin 6 dự án; công nghiệp công nghệ cao 3 dự án; công nghiệp ứng dụng công nghệ cao 4 dự án và giao thông, cơ sở hạ tầng, logistics 9 dự án.

Trong giai đoạn 2022-2026, Đà Nẵng thu hút nhiều dự án về lĩnh vực hàng không, vũ trụ, chế tạo robot, sản xuất chip…

Đáng chú ý, trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao có dự án thuộc lĩnh vực công nghệ hàng không, vũ trụ (suất đầu tư 15 triệu USD/ha); Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thiết kế, chế tạo robot (suất đầu tư 8-15 triệu USD/ha) và Dự án sản xuất chip, cảm biến sinh học (suất đầu tư 10-15 triệu USD/ha).

Cả 3 dự án nêu trên đều được Đà Nẵng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025, trên diện tích đất sạch đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; hình thức đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư dự kiến do nhà đầu tư đề xuất.

Tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng cũng có 3 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, dự án Trung tâm dữ liệu và tổ hợp văn phòng, khu trưng bày và triển lãm Công nghệ thông tin gồm 4 tòa nhà tổ hợp văn phòng kết hợp Data center cao 26 tầng, khu trưng bày, khu hội chợ triển lãm… trên diện tích 8,7ha. Hình thức đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư, suất đầu tư dự kiến 10 -15 triệu USD/ha.

Dự án Khu nhà xưởng chuyên dụng, phụ trợ ICT nhằm xây dựng Khu R&D nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ phần cứng, phần mềm, nội dung số và các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin trên diện tích gần 58ha, quy mô nhà xưởng 2-6 tầng; hình thức đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư, suất đầu tư dự kiến 10 -15 triệu USD/ha.

Dự án Khu R&D nhằm xây dựng khu R&D nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ phần cứng, phần mềm, nội dung số và các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin…; xây dựng trung tâm đào tạo, phòng Lab khu đổi mới sáng tạo, startup… trên diện tích 12ha, quy mô 6 -10 tầng, hình thức đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư, suất đầu tư dự kiến 8-10 triệu USD/ha.

Trong số này, có 3 dự án FDI với vốn đăng ký đầu tư là hơn 65 triệu USD, 8 dự án trong nước với vốn đăng ký đầu tư là 1.228,74 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thu hút 508 dự án, trong đó 378 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 28.000 tỷ đồng và 130 dự án FDI với vốn đầu tư trên 1.860 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng tài liệu chi tiết, đầy đủ của từng dự án và tổ chức các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các dự án thuộc Danh mục vừa được ban hành.

Tin mới lên