Tài chính

Đại học Hà Hoa Tiên nợ trên 23 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Cục Thuế Hà Nam mới đây đã công khai 153 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam nợ hơn 167 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 30/9/2018. Dẫn đầu danh sách nợ thuế đợt công khai này là Trường Đại học Hà Hoa Tiên nợ hơn 23 tỷ đồng tiền thuế.

Đại học Hà Hoa Tiên nợ trên 23 tỷ đồng tiền thuế

Trường Đại học Hà Hoa Tiên nợ trên 23 tỷ đồng tiền thuế.

Được biết, đây là đợt thứ 7 trong năm Hà Nam thực hiện việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Trong tổng số 153 doanh nghiệp nợ thuế Cục Thuế Hà Nam vừa công khai, có 100 doanh nghiệp nợ tổng cộng trên 133,7 tỷ đồng và cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ; có 53 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ trên 33,3 tỷ đồng tiền thuế.

Dẫn đầu danh sách các đơn vị đã thực hiện cưỡng chế nhưng chưa thu hồi được tiền thuế nợ là Trường Đại học Hà Hoa Tiên với số tiền nợ trên 23 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên nợ trên 19,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng công trình 820 nợ trên 10,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xi măng Tràng An nợ trên 9,6 tỷ đồng; doanh nghiệp tư nhân Đại Dương nợ trên 9,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thép Hưng Thịnh nợ trên 4,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thành An 77 nợ trên 3,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Liên Sơn HT nợ trên 10,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Nam Sơn nợ trên 5,1 tỷ đồng… 

Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Hải Ninh nợ trên 6,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Bắc Việt nợ trên 4,8 tỷ đồng; Công ty Quang Vinh nợ trên 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Sơn Huế nợ trên 1,8 tỷ đồng.

Bạn đọc quan tâm danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục thuế Hà Nam công bố lần này có thể xem tại đây!

Tin mới lên