Bất động sản

Đề xuất thêm khu đô thị sân bay ở Vân Phong

Tỉnh Khánh Hòa đang có nhiều điều chỉnh, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong, TP. Nha Trang.

Đề xuất thêm khu đô thị sân bay ở Vân Phong

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có các cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo, đề xuất điều chỉnh lại tính chất và cơ cấu sử dụng đất tại 6 phân khu chức năng ở bán đảo Hòn Gốm và khu vực Cổ Mã - Tu Bông của khu vực thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong (70.000ha đất liền, 80.000ha mặt nước thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phân khu 1 rộng khoảng 4.900ha từ khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn đổi thành khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng đảo Hòn Lớn (huyện Vạn Ninh). Phân khu 2 rộng khoảng 4.400ha, giữ nguyên tên khu du lịch sinh thái núi Khải Lương được đề xuất điều chỉnh tính chất có thêm vui chơi - giải trí có thưởng và mạng lưới giao thông liên kết đảo Hòn Lớn và tuyến đường hầm qua núi liên kết với khu vực phía Nam núi Khải Lương. Phân khu 4 rộng 1.600ha điều chỉnh từ "Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son" trở thành "Trung tâm triển lãm du thuyền quốc tế, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Đá Son".

Riêng phân khu 3 và 5, báo cáo của UBND tỉnh thể hiện sẽ bổ sung thêm đất ở. Cụ thể, phân khu 3 rộng 4.100ha, điều chỉnh từ "khu phi thuế quan, cảng biển và du lịch" thành "trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn". Phân khu 5 rộng khoảng 1.600ha, điều chỉnh từ "khu dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang" thành "trung tâm thể thao quốc tế, du lịch và đô thị Tuần Lễ - Hòn Ngang".

Riêng phân khu 8 rộng khoảng 5.500ha thuộc các xã phía Bắc huyện Vạn Ninh từ "Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông", nay đề xuất điều chỉnh trở thành "Khu đô thị sân bay cao cấp Cổ Mã - Tu Bông" với tính chất đa chức năng cao cấp, thương mại - dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ…

Ngoài Khu Kinh tế Vân Phong, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trình bày đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 (diện tích nghiên cứu 27.802ha, bao gồm 880ha thuộc huyện Diên Khánh) theo 16 phân khu, phù hợp với đặc điểm hiện trạng và tiềm năng phát triển của từng phân khu, để mỗi khu vực có thể phát triển một cách năng động, hiệu quả và có bản sắc về kinh tế - xã hội - cảnh quan. Đến ngày 15/10, đơn vị tư vấn phải hoàn thành 2 đồ án để UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã lấy ý kiến cộng đồng người dân ở nhiều xã như: Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng… 

Tin mới lên