Tài chính

Độc quyền vàng miếng, SJC ghi nhận doanh thu tỷ USD trong năm 2017

(VNF) – Mặc dù ghi nhận doanh thu tỷ USD trong năm 2017 nhưng nếu không có khoản hoàn nhập đầu tư vào Ngân hàng TMCP Việt Á, lợi nhuận của SJC sẽ giảm rất mạnh so với năm 2016.

Độc quyền vàng miếng, SJC ghi nhận doanh thu tỷ USD trong năm 2017

SJC đạt doanh thu tỷ USD trong năm 2017

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC vừa công bố báo vào tài chính năm 2017.

Theo báo cáo, năm qua, SJC ghi nhận doanh thu 22.950 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), tăng 6,3% so với năm 2016. Tuy nhiên, do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu tăng từ 99,1% năm 2016 lên 99,2% năm 2017 nên lợi nhuận gộp của SJC giảm 11% xuống còn 172 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm qua, SJC ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn lên tới 74 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, khoản hoàn nhập này chủ yếu là hoàn nhập khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Việt Á.

Song song, chi phí bán hàng năm 2017 của SJC đạt 63,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 100,6 tỷ đồng, tăng 38%.

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của SJC đạt 85,4 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của SJC đạt 1.555 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% sau một năm. Phần lớn tài sản của công ty này tập trung ở hàng tồn kho với 1.084 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 166,7 tỷ đồng và tài sản cố định với 128 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của SJC đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 1.432 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 122,5 tỷ đồng, giảm gần 16%; trong đó nợ vay không đáng kể, chỉ 1,3 tỷ đồng.

Trong năm, SJC đã thực hiện vay tiền các thành viên Hội đồng thành viên với số tiền 27 tỷ đồng và đã trả ngay trong năm.

Tin mới lên