Tài chính

Đông Hải Bến Tre chốt quyền tạm ứng 105 tỷ đồng cổ tức

(VNF) - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức đợt 2/2021.

Đông Hải Bến Tre chốt quyền tạm ứng 105 tỷ đồng cổ tức

Đông Hải Bến Tre chốt quyền tạm ứng 105 tỷ đồng cổ tức

Theo đó, Đông Hải Bến Tre sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2021 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, mỗi cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Với gần 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đông Hải Bến Tre dự trích ngân sách khoàng 105 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối để chốt quyền nhận cổ tức là 16/5, Đông Hải Bến Tre sẽ tiến hành chi trả cổ tức vào ngày 17/6 sau đó.

Cùng ngày chốt quyền nhận cổ tức, Đông Hải Bến Tre cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 17/6.

Đông Hải Bến Tre hiện chưa công bố kết quả kinh doanh quý I cũng như kế hoạch năm 2022. Nhìn lại nặm 2021, doanh thu của công ty đạt 4.164 tỷ đồng, tăng 44% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 481 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 22,8%.

Năm 2021, Đông Hải Bến Tre đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu thuần dự kiến đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và tăng 1,8% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận 20,8%.

Mới đây, Đông Hải Bến Tre đã thông qua việc góp vồn thành lập thêm 1 công ty con là Công ty Cổ phần Bao bì Đông Hải. Vốn điều lệ dự kiến của đơn vị này là 247,5 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Đông Hải Bến Tre là 99%.

Cổ phiếu DHC đóng cửa phiên 28/4 ở mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 5.500 tỷ đồng.

Tin mới lên