Tiêu điểm

Góc khuất đầu tư công: 13 cuộc thanh tra, xử lý vi phạm trên 1.500 tỷ đồng

Tính đến tháng 9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang triển khai 13 cuộc thanh tra, trong đó đã kết thúc thanh tra tại 11 địa phương, đang tiến hành thanh tra tại 2 địa phương.

Góc khuất đầu tư công: 13 cuộc thanh tra, xử lý vi phạm trên 1.500 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo đó, trong Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 179 kiến nghị của cử tri và đã tích cực triển khai nghiên cứu và đã có văn bản trả lời đầy đủ 179 kiến nghị này.

Báo cáo Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, liên quan tới một trong những nội dung quan trọng theo kiến nghị của các cử tri, đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, thì trong nhiều năm qua, công tác này đã được Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực triển khai.

Tính riêng trong 2 năm 2016 và năm 2017, Bộ đã lên kế hoạch tổ chức 16 cuộc thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng vốn xây dựng cơ bản các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Trà Vinh, Phú Yên, Tuyên Quang, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Nam, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và Cà Mau.

Tính đến tháng 9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang triển khai 13 cuộc thanh tra, trong đó đã kết thúc thanh tra tại 11 địa phương, đang tiến hành thanh tra tại 2 địa phương.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong việc triển khai và chấp hành pháp luật trong đầu tư công, đồng thời kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là 1.511,2 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị giảm trừ khi thanh toán, quyết toán 32 tỷ đồng; xuất toán, thu hồi về ngân sách 17 tỷ đồng; và kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế 1.461,3 tỷ đồng.

Tin mới lên