Bất động sản

Hà Nội đề xuất xem xét thu hồi 3 dự án chậm triển khai

(VNF) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 149/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố về 3 dự án chậm triển khai theo kiến nghị cử tri huyện Ba Vì.

Hà Nội đề xuất xem xét thu hồi 3 dự án chậm triển khai

Phối cảnh tổng quan dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên.

Ba dự án bị Đoàn Giám sát xếp vào diện chậm triển khai trên địa bàn huyện Ba Vì gồm: dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên; dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 1) và dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục Sông Tích.

Để thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND huyện Ba Vì và các nhà đầu tư tiến hành thẩm định, đánh giá lại năng lực triển khai dự án.

Cụ thể, với dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính và đơn vị liên quan tiến hành đánh giá khả năng triển khai thực hiện dự án tại thời điểm hiện nay.

Nếu nhà đầu tư không trình Sở Quy hoạch Kiến trúc đủ hồ sơ để thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án theo cam kết thì báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND thành phố xem xét thu hồi dự án theo quy định của Luật đất đai và lựa chọn nhà đầu tư khác để triển khai dự án theo quy định.

Đối với dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn 1, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đảm bảo khớp nối hạ tầng khu vực và theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kết hợp với UBND huyện Ba Vì kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép và sớm thống nhất phương án giải phóng mặt bằng với phần diện tích còn lại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư có cam kết cụ thể về tiến độ giải ngân vốn, tiến độ thi công công trình và kịp thời đề xuất xử lý nếu nhà đầu tư vi phạm cam kết.

Với dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm. Báo cáo Trung ương chấp thuận bổ sung nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Dự án (theo quy định khoản 3 điều 21 Luật Thủ đô).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nâng cao năng lực quản lý, triển khai dự án; rà soát tổng thể dự án đảm bảo thông dòng toàn tuyến trong năm 2018 và hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2019 theo đúng tiến độ.

Đồng thời, Sở phải có cam kết cụ thể về tiến độ giải ngân vốn, thi công công trình và kịp thời đề xuất xử lý nếu vi phạm cam kết.

UBND thành phố cũng yêu cầu sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đơn vị mình từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm trong từng dự án.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND thành phố ký và báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 15/4/2018.

Tin mới lên