Đô thị

Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú

(VNF) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại ô đất quy hoạch kí hiệu X4, tỷ lệ 1/500 (phường Phú La, quận Hà Đông).

Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú

Khu đô thị mới Văn Phú

Ô đất được điều chỉnh nêu trên nằm trong ô quy hoạch kí hiệu 12-1 có tổng diện tích 37.279m2. So với "Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2)" đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt năm 2008,  lần điều chỉnh này đã làm thay đổi chức năng sử dụng đất của ô đất X4.

Cụ thể, bản Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2) của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xác định chức năng sử dụng đất của ô X4 là công viên cây xanh tập trung, bao gồm đất cây xanh, mặt nước, đất xây dựng công trình, sân đường. Còn tại lần điều chỉnh này, chức năng sử dụng đất đã chuyển thành: công viên cây xanh, thể dục thể thao, bao gồm cây xanh, mặt nước, công trình (chòi nghỉ, công trình dịch vụ công viên, thể dục thể thao sân tenis, sân vườn, đường dạo…)

Theo đó, trong 37.279m2, diện tích xây dựng là 1.496m2, diện tích sàn là 1.776 m2, mật độ xây dựng công trình 4%, chiều cao 1-2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,05 lần.

Ngoài sự điều chỉnh này, các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo "Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2)" đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại ô đất quy hoạch ký hiệu X4, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) tại phường Phú La, quận Hà Đông phù hợp với nội dung Quyết định này.

Giao UBND quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest tổ chức công bố công khai nội dung Quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan được biết.

Tin mới lên