Tài chính

Hòa Phát dành hơn 6.100 tỷ đồng tăng vốn tại 4 công ty con

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố các nghị quyết thông qua việc góp vốn tại 4 công ty con với tổng số tiền là 6.170 tỷ đồng.

Hòa Phát dành hơn 6.100 tỷ đồng tăng vốn tại 4 công ty con

Hòa Phát dành hơn 6.100 tỷ đồng tăng vốn tại 4 công ty con. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã công bố nghị quyết thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, với số vốn góp tăng thêm 700 tỷ đồng. 

Được biết vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát hiện tại là 600 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của HPG trước khi tăng là 99,67%.

Sau đợt tăng vốn lần này, vốn điều lệ của Đô thị Hòa Phát sẽ là 1.300 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của HPG sau khi tăng là 99,848%.

HPG cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát với số vốn góp tăng thêm 170 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát sẽ là 350 tỷ đồng. Phần vốn của HPG chiếm tỷ lệ 99,856%.

Tại Công ty TNHH ống thép Hòa Phát, HPG góp thêm 500 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của HPG sau tăng vốn là 99,967%, nguồn vốn góp từ lợi nhuận để lại.

Tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, HPG góp thêm 4.800 tỷ đồng. Cùng với vốn góp của các cổ đông khác, vốn điều lệ của Thép Hòa Phát Dung Quất  tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của HPG sau góp vốn là 98%.

Về tiến độ tăng vốn, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho biết muộn nhất tháng 3/2018 sẽ góp tối đa 1.000 tỷ đồng; muộn nhất tháng 4/2018 sẽ góp tối đa  2.300 tỷ đồng; muộn nhất tháng 5/2018 sẽ góp tối đa 200 tỷ đồng; muộn nhất tháng 12/2018 sẽ góp tối đa 1.300 tỷ đồng.

Cũng trong cuộc họp HĐQT ngày 5/3, Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2018. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.050 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 2018 dự kiến 30%.

Ngoài ra, Công ty cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% bằng cổ phiếu và bán toàn bộ 206.327 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với giá thấp nhất là 20.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất là 70.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên