Ngân hàng

Hơn nửa vốn huy động của LienVietPostBank là từ khách hàng doanh nghiệp

(VNF) – LienVietPostBank có 52,16% vốn huy động khách hàng là từ doanh nghiệp (66,91 nghìn tỷ đồng) và chỉ có 47,84% là từ khách hàng cá nhân (61,36 nghìn tỷ đồng).

Hơn nửa vốn huy động của LienVietPostBank là từ khách hàng doanh nghiệp

LienVietPostBank có 52,16% vốn huy động khách hàng là từ doanh nghiệp

Công ty Chứng khoán HSC vừa đưa ra cập nhật mới về tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

LienVietPostBank công bố lợi nhuận trước thuế (LNTT) chưa kiểm toán đạt 1.768 tỷ đồng (tăng trưởng 31,18%) nhờ cho vay khách hàng tăng 26,29% và huy động khách hàng tăng 15,58%.

Cho vay khách hàng tăng 26,29% đạt 100,62 nghìn tỷ đồng – cao hơn nhiều mức tăng bình quân ngành. Trong đó, cho vay kỳ hạn ngắn tăng 27,15% đạt 26,58 nghìn tỷ đồng (chiếm 26,42% tổng dư nợ); cho vay trung hạn tăng 22,01% đạt 51,38 nghìn tỷ đồng (chiếm 51,07% tổng dư nợ); cho vay kỳ hạn dài tăng 22,51% đạt 22,65 nghìn tỷ đồng (chiếm 36,04% tổng dư nợ)

Huy động khách hàng tăng 15,58% đạt 128,27 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn tăng ấn tượng 40,85% đạt 91,55 nghìn tỷ đồng (bằng 71,37% tổng vốn huy động khách hàng) trong khi tiền gửi không kỳ hạn giảm mạnh 20,14% còn 36,72 nghìn tỷ đồng (bằng 28,63% tổng vốn huy động khách hàng).

LienVietPostBank có 52,16% vốn huy động khách hàng là từ doanh nghiệp (66,91 nghìn tỷ đồng) và chỉ có 47,84% là từ khách hàng cá nhân (61,36 nghìn tỷ đồng).

Theo đó hệ số LDR của LienVietPostBank đã tăng lên 78,44% - tại thời điểm cuối năm 2016 là 71,79%. LienVietPostBank thường duy trì hệ số LDR thuần ở mức rất thấp là 60%- 65% trong 5 năm qua và bắt đầu đẩy lên từ 70% trở lên trong năm nay.

Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là khoảng 43% - khá cao nếu nhìn vào tỷ lệ tối đa là 45% theo quy định áp dụng từ năm 2018. HSC cho rằng LienVietPostBank có lẽ cần tăng vốn huy động trung dài hạn hoặc phải kiểm soát hoạt động cho vay trung dài hạn.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 1,07% - so với mức 1,11% trong năm 2016. Nợ xấu tăng 186 tỷ đồng lên 1.073 tỷ đồng. Giá trị thuần trái phiếu VAMC là 967,74 tỷ đồng (bằng 0,96% tổng dư nợ cho vay).

HSC dự báo trong năm 2018 LienVietPostBank sẽ tăng vốn cấp 1 thêm 47,06% lên 9.500 tỷ đồng vốn điều lệ.

Cụ thể, LienVietPostBank sẽ trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%, tương đương sẽ phát hành 38,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Cùng với đó sẽ phát hành 32,29 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá phát hành bằng mệnh giá (tương đương 5% vốn điều lệ).

Ngân hàng này cũng sẽ phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để mua cổ phiếu bằng mệnh giá với tỷ lệ 51 cổ phiếu mua mới đối với 1.000 cổ phiếu hiện hữu (32,94 triệu cổ phiếu). Đồng thời sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ.

HSC ước tính quy mô đợt phát hành riêng lẻ này sẽ là 200 triệu cổ phiếu mới và giá phát hành là khoảng 13.000-14.000đ/cổ phiếu.

Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo đó sẽ tăng đáng kể lên 14,5% từ 11% vào cuối năm 2017.

Tin mới lên