Ngân hàng

HSBC Việt Nam báo lãi 2.231 tỷ năm 2017, thu nhập nhân viên gần 51 triệu đồng/tháng

(VNF) - HSBC Việt Nam ghi nhận 2.231 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2017, tăng 24% so với năm 2016. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên ở mức 50,7 triệu đồng/người/tháng; trong đó tiền lương bình quân là 37 triệu đồng/người/tháng.

HSBC Việt Nam báo lãi 2.231 tỷ năm 2017, thu nhập nhân viên gần 51 triệu đồng/tháng

Mỗi cán bộ nhân viên HSBC Việt Nam thu nhập bình quân gần 51 triệu đồng/người/tháng

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017.

Theo báo cáo, năm qua, HSBC Việt Nam ghi nhận 2.231 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 24% so với năm 2016.

Tăng trưởng lợi nhuận năm 2017 của HSBC Việt Nam chủ yếu đến từ tăng trưởng mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư. Mảng này đem về 2.727 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho HSBC Việt Nam, tăng 18% so với năm 2016.

Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về cho HSBC Việt Nam 667 tỷ đồng lãi thuần trong năm 2017, tăng 6,2% so với năm 2016. Mảng kinh doanh ngoại hối đem về 743 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5%.

Cùng với đó, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận 6,2 tỷ đồng lãi thuần năm 2017, giảm 70% so với năm trước. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận 30,9 tỷ đồng lãi thuần, cải thiện đáng kể so với mức lỗ thuần 35,8 tỷ đồng năm 2016. Các hoạt động khác đem về 24,6 tỷ đồng, giảm 27%.

Chi phí hoạt động của ngân hàng này biến động không đáng kể, tăng nhẹ 1,5% từ 1.845 tỷ đồng năm 2016 lên 1.872 tỷ đồng năm 2017.

Tựu chung, HSBC Việt Nam ghi nhận 2.326 tỷ đồng lợi nhuận thuần năm 2017, tăng 25%. Tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần ở mức rất thấp, chỉ 4%, khiến lợi nhuận trước thuế của HSBC đạt 2.231 tỷ đồng, tăng 24%.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt 87.786 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng chỉ chiếm 45%, đạt 39.904 tỷ đồng, tăng 23%. Đáng chú ý, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác lên tới 30.528 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản, tăng 47% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tính đến hết ngày 31/12/2017 của HSBC ở mức 11.186 tỷ đồng, tăng 5,2% sau một năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 74.353 tỷ đồng, tăng 33%.

Phía HSBC Việt Nam cho biết, thu nhập bình quân năm 2017 của cán bộ công nhân viên là 608 triệu đồng/người/năm, tương đương 50,7 triệu đồng/người/tháng; trong đó tiền lương bình quân là 444 tỷ đồng/người/năm, tương đương 37 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2016, thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên HSBC Việt Nam ở mức 50,5 triệu đồng/người/tháng; trong đó tiền lương bình quân là 37,9 triệu đồng/người/tháng.

Tin mới lên