M&A

IPO Thanh Lễ: Nhà nước thu về hơn 175 tỷ đồng

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

IPO Thanh Lễ: Nhà nước thu về hơn 175 tỷ đồng

Nhà nước thu về hơn 175 tỷ đồng từ phiên IPO Thanh Lễ

Cụ thể, ngày 31/10, Tổng công ty Thanh Lễ đã đấu giá bán gần 12 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá đã có 258 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Thanh Lễ, trong đó có 7 nhà đầu tư thuộc các tổ chức, và 251 nhà đầu tư cá nhân khác.

Tổng số lượng cổ phần đăng ký đặt mua 57,4 triệu cổ phần, cao gần gấp 5 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá.

Kết thúc phiên, 43 nhà đầu tư trúng giá và tất cả đều là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Giá đấu thành công bình quân là 14,823 đồng/cổ phần. Theo đó, Tổng công ty Thanh Lễ thu về số tiền hơn 175,4 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt, Nhà nước sẽ giữ 49% cổ phần Thanh Lễ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1,06 triệu cổ phần, chiếm 0,45% vốn; 107,8 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45,55% vốn điều lệ.

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV, một trong hai tổng công ty Nhà nước lớn của Bình Dương được thành lập theo quyết định số 06/QĐUB ngày 25/2/1991 của UBND tỉnh Sông Bé.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, do công ty hoạt động đa ngành nghề với nhiều công ty con nên việc định giá doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Đây cũng là lý do khiến tổng công ty này chậm trễ trong việc công bố giá trị doanh nghiệp.

Được biết, Tổng công ty Thanh Lễ thuộc diện Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ trong giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết 58 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu, vận tải thủy và bất động sản.

Tin mới lên