Hồ sơ VNF

Kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

(VNF) - Ngày 17/9, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Theo đó, việc cổ phần hóa, thoái hết vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

Kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ xác định đã có những vi phạm trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ trong việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn 

Tiếp đến, việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, việc thẩm định giá cổ phần để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phần cũng có những sai phạm.

Ngoài ra, việc Công ty Cảng Quy Nhơn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm.

UBND tỉnh Bình Định bị xác định có những khuyết điểm, vi phạm khi giao đất cho Công TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn trích khấu hao nhanh tài sản cổ định cũng không đúng quy định.

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn Kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn tại đây.

Tin mới lên