Tiêu điểm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hơn 47% tín nhiệm cao

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận được 229 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 47,22%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hơn 47% tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hơn 47% tín nhiệm cao

Chiều 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận được 229 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 47,22%; 195 phiếu tín nhiệm, tương ứng 40,21% và 49 phiếu tín nhiệm thấp, tương ứng 10,1%.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961 tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ông vào Đảng chính thức ngày 05/01/1988. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Đại biểu Quốc hội Khoá XIV. Ông có bằng Thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm hỏi và động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phúc tháng 10/2016.

Tóm tắt quá trình công tác:

Trước tháng 4/1987, ông là cán bộ Phòng Tài vụ của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng.

Từ tháng 5/1987 tới tháng 4/1988, ông là Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

1 năm sau đó ông giữ chức vụ Phó Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.

Từ tháng 6/1989 tới tháng 11/1991, ông làm Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

Ông giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 1 thuộc Tổng công ty Sông Đà trong khoảng gần 3 năm từ tháng 12/1991 tới tháng 3/1993.

Tiếp đó, ông được đề bạt vị trí Kế toán trưởng, Đảng uỷ viên của Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) thuộc Bộ Xây dựng cho tới tháng 10/1997.

Từ tháng 10/1997 tới tháng 5/2003, ông được bổ nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính thuộc Bộ Xây dựng.

Tiếp đó, ông là Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho tới tháng 5/2008.

Từ tháng 6/2008 tới tháng 10/2010, ông giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Sau đó, ông làm Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình trong vòng gần 1 năm từ tháng 10/2010 tới tháng 7/2011. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 8/2011 tới tháng 5/2013, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 5/2013 cho tới nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ tháng 6/2016 được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên