Ngân hàng

Khoản phải thu tăng vọt 10.000 tỷ của MB không phải nợ xấu

(VNF) - Đại diện Ngân hàng Quân đội (MB) giải thích rằng khoản phải thu này liên quan đến sự chênh lệch giữa tiền mặt và ghi nhận kế toán trong hoạt động giao dịch trái phiếu. Do đó, đây không được coi là nợ xấu và theo đó sẽ giảm trong thời gian một vài ngày.

Khoản phải thu tăng vọt 10.000 tỷ của MB không phải nợ xấu

Khoản phải thu tăng vọt 10.000 tỷ của MB không phải nợ xấu

Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa đưa ra báo cáo đánh giá về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Theo báo cáo, MB tiếp tục đạt tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I/2018 khi lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng lên mức 1.549 tỷ đồng, tương đương tăng 74,1%, mức tăng cao nhất xét theo quý. Động lực chính của tăng trưởng là hoạt động cho vay bán lẻ, làm tăng thu nhập lãi thuần 36,8% và ngân hàng cũng tăng 35,5% về lợi nhuận cốt lõi từ phí dịch vụ và hoa hồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của MB tăng trưởng 5,2% so với đầu năm lên 193.750 tỷ đồng, nhờ mức tăng 8,1% đối với các khoản vay cá nhân và mức tăng 8,6% đối với cho vay doanh nghiệp nhà nước, cùng với tăng trưởng 24,9% đối với cho vay doanh nghiệp FDI.

Mức tăng trưởng cho vay khách hàng này cao hơn mức trung bình toàn hệ thống là 3,5%.

Tỷ trọng khoản vay cá nhân đã tăng lên 34,9% trong tổng dư nợ, tăng từ mức 34,1% trong quý IV/2017 và 32% trong quý I/2017.

“Mặc dù ban lãnh đạo đặt mục tiêu cho vay cá nhân chiếm 33% tổng tăng trưởng cho vay, chúng tôi cho rằng chỉ số này có thể tăng lên 40% trong ngắn hạn”, SSI đánh giá.

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng chỉ tăng 3,1% so với đầu năm, thấp hơn nhiều tăng trưởng cho vay khách hàng. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng này cao hơn một chút so với mức trung bình ngành là 3%.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của MB là các khoản phải thu bên ngoài tăng tới hơn 2,5 lần, từ mức 6.100 tỷ đồng trong năm 2017 lên mức 16.200 tỷ đồng trong quý I/2018, tương đương tăng hơn 10.000 tỷ đồng.

“Đại diện MB giải thích rằng khoản phải thu này liên quan đến sự chênh lệch giữa tiền mặt và ghi nhận kế toán trong hoạt động giao dịch trái phiếu. Do đó, đây không được coi là nợ xấu và theo đó sẽ giảm trong thời gian một vài ngày”, SSI cho hay.

SSI ước tính LNTT của MB năm 2018 ở mức 7.265 tỷ đồng (tăng 57,4%) và LNTT năm 2019 đạt 8.774 tỷ đồng (tăng 20,8%). Kế hoạch LNTT năm 2018 của MB là 6.800 tỷ đồng.

Tin mới lên