Tài chính

Kiểm toán AASC: ‘Chúng tôi không cung cấp thông tin để Mobifone ra quyết định mua AVG’

(VNF) - "Chúng tôi chỉ là nhà tư vấn độc lập, cung cấp dịch vụ cho VCBS để VCBS tham khảo trong công việc của VCBS mà không liên quan đến việc cung cấp thông tin để Mobifone đưa ra quyết định mua phần vốn trong AVG", hãng kiểm toán AASC – đơn vị định giá AVG lên đến 33.299 tỷ đồng – khẳng định.

Kiểm toán AASC: ‘Chúng tôi không cung cấp thông tin để Mobifone ra quyết định mua AVG’

AASC khẳng định không liên quan đến việc cung cấp thông tin để Mobifone ra quyết định mua AVG

Liên quan đến thương vụ Tổng công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – đơn vị đưa ra mức định giá đối với AVG lên đến 33.299 tỷ đồng - mới đây đã có văn bản phản hồi, làm rõ kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, AASC cho biết, theo yêu cầu của Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), AASC đã cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cho AVG theo Hợp đồng số 43/2015/HĐ.DV-AASC.KT2 ngày 15/4/2015 nhằm mục đích tham khảo, phục vụ triển khai các dịch vụ tư vấn của VCSC.

"Theo đó, kết quả thẩm định AVG trong chứng thư thẩm định giá do AASC cung cấp chỉ được sử dụng làm cơ sở tham khảo cho việc thực hiện các dịch vụ tư vấn của VCBS", hãng kiểm toán AASC cho hay.

AASC dẫn chứng, Kết luận Thanh tra Chính phủ cũng đã khẳng định rõ điều này: "Mobifone đã sử dụng kết quả thẩm định giá của AASC (do VCBS cung cấp; không có sự chấp thuận của AASC) để so sánh với các mức giá do các công ty tư vấn khác là không đúng mục đích sử dụng Chứng thư của AASC" (trang 7, điểm 1.2.2, mục 1, phần B của Kết luận Thanh Tra Chính phủ).

Cùng với đó, tại trang 31, điểm 7.1, mục 7 phần C của Kết luận có ghi rõ: "Đáng chú ý là, VCBS đã cung cấp kết quả thẩm định giá của AASC cho Mobifone nhưng không có sự thỏa thuận với AASC, vi phạm nghiêm trọng Tiêu chuẩn thẩm định giá".

"AASC đã thực hiện công việc thẩm định theo các quy trình, quy định trong các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các điều khoản của Hợp đồng tư vấn với VCBS, trong đó bao gồm phương pháp chiết khấu dòng tiền được ước tính dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm do AVG cung cấp đã được Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát của AVG thông qua.

AASC cũng đã đề rõ các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của AVG tại phần giới hạn kết quả thẩm định giá trong Chứng thư thẩm định giá", hãng kiểm toán AASC nhấn mạnh.

AASC cũng trần tình rằng, đơn vị này không cung cấp thông tin về giá trị doanh nghiệp của AVG cho Mobifone để Mobifone đưa ra quyết định mua phần vốn trong AVG.

Phía AASC dẫn chứng thêm, Kết luận Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ điều này tại Phụ lục, trang 10, điểm 1.1, mục 1, phần III: "Ngày 25/5/2015, VCBS đã có Văn bản gửi AASC cam kết theo các nội dung liên quan đến trách nhiệm của AASC khi bên thứ ba sử dụng chứng thư do AASC phát hành: ‘… VCBS cam kết chỉ sử dụng kết quả thẩm định giá giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu theo Báo cáo tư vấn số 101/2015/BC.ĐG-AASC.KT2 và Chứng thư số 102/2015/BC.ĐG-AASC.KT2 để tham khảo, phục vụ cho việc tư vấn của mình.

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không phải chịu trách nhiệm với các bên khi sử dụng kết quả thẩm định để đưa ra các quyết định của mình".

Kết lại, AASC khẳng định: "Chúng tôi chỉ là nhà tư vấn độc lập, cung cấp dịch vụ cho VCBS để VCBS tham khảo trong công việc của VCBS mà không liên quan đến việc cung cấp thông tin để Mobifone đưa ra quyết định mua phần vốn trong AVG".

Phía AASC nói thêm, dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp đối với AVG thuộc lĩnh vực thẩm định giá – một dịch vụ hoàn toàn độc lập đối với các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư và tư vấn khác trong Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ bảo đảm mà AASC đang cung cấp.

Tin mới lên