Thị trường

Kiểm toán Nhà nước ‘soi’ báo cáo tài chính của PVN và 7 đơn vị thành viên

(VNF) - Kiểm toán Nhà nước Nhà nước vừa công bố quyết định kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Kiểm toán Nhà nước ‘soi’ báo cáo tài chính của PVN và 7 đơn vị thành viên

Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các quy định nội bộ về quản lý tài chính – kế toán, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước…); kiểm toán công tác quản lý tài chính – kế toán; hoạt động đầu tư tài chính, mua – bán tài sản, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; việc thực hiện Đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ kiểm toán việc thực hiện Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phạm vi kiểm toán được xác định là niên độ tài chính năm 2007 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của PVN cùng 7 đơn vị thành viên: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Thời hạn kiểm toán là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán tại đơn vị.

Để thực hiện công việc trên, Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập đoàn kiểm toán gồm 35 người do ông Lê Minh Nam (phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI) làm Trưởng đoàn và ông Trương Quang Huyến (phó trưởng phòng kiểm toán doanh nghiệp 2 thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI) làm Phó trưởng đoàn kiêm tổ trưởng.

33 thành viên còn lại, xem chi tiết tại bảng:

Tin mới lên