Thị trường

Kon Tum bất ngờ cho 5 doanh nghiệp khảo sát 5 dự án thủy điện trong cùng một ngày

(VNF) - Trong cùng một ngày 26/12, UBND tỉnh Kon Tum đã ra 5 văn bản chọn 5 chủ đầu tư thực hiện 5 dự án thủy điện ở hai huyện Kon Plông và Kon Rẫy. Trong khi đó, Bộ Công Thương đã có đề nghị các địa phương tạm dừng xây dựng các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng.

Kon Tum bất ngờ cho 5 doanh nghiệp khảo sát 5 dự án thủy điện trong cùng một ngày

Kon Tum bất ngờ cho 5 doanh nghiệp khảo sát 5 dự án thủy điện (ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương cho 5 công ty được khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án thủy điện, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Pô Nê; Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Toa; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Kon Rẫy; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Măng Đen và Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Tà Âu.

Các dự án thủy điện lần lượt như sau: dự án thủy điện Đăk Pô Nê 4, công suất lắp máy 6MW, xây dựng trên sông Đăk Pô Ne (thuộc hệ thống sông Đăk Bla), xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

Tiếp đó là dự án thủy điện Đăk Toa, công suất lắp máy 5MW, xây dựng trên sông Đăk A Kôi (nhánh cấp I của sông Đăk Bla, hệ thống sông Sê San), thuộc xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy; 

Thứ ba là dự án thủy điện Đăk Nghé 3, công suất lắp máy 17MW, xây dựng trên sông Đăk Snghé (nhánh cấp I sông Đăk Bla, thuộc hệ thống sông Sê San và suối Đăk Ke, nhánh cấp I sông Đăk Snghé). Địa bàn xây dựng thủy điện thuộc xã Đăk Kôi, thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy và xã Đăk Long, huyện Kon Plông;

Thứ tư là dự án thủy điện Nước Đao, công suất lắp máy 20MW, xây dựng trên sông Đăk Ring (thuộc hệ thống sông Trà Khúc) và suối Măn Liu, suối Đăk Xao (nhánh cấp I của sông Đăk Ring), thuộc xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông;

Cuối cùng là dự án thủy điện Tà Âu, thuộc địa bàn 2 xã Ngọc Tem và Đăk Rinh, huyện Kon Plông.

Trong 5 văn bản chọn 5 chủ đẩu tư thực hiện 5 dự án thủy điện, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các chủ đầu tư triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá kỹ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường- xã hội.

Đồng thời không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu, các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực dự án; đảm bảo quá trình thực hiện dự án không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác…

UBND tỉnh Kon Tum cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, làm rõ năng lực tài chính của các Công ty trước khi giao làm nhà đầu tư dự án.

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công ty triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện đầu tư dự án theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Kịp thời phối hợp để xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo đúng thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 22/12, Bộ Công Thương đã có văn bản số 9844/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có công trình thủy điện về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện.

Trong đó, Bộ Công Thương đề nghị tạm dừng xây dựng các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư.

>>> Xem thêm: Thủ tướng cho phép Bình Định chuyển 155ha đất rừng để làm 3 dự án điện mặt trời

Tin mới lên