Hồ sơ VNF

Kỷ yếu hội thảo 'Mô hình quản lý vốn Nhà nước'

Ngày 27/4/2017, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học với chủ đề "Mô hình quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" đã được tổ chức.

Kỷ yếu hội thảo 'Mô hình quản lý vốn Nhà nước'

Hội thảo 'Mô hình quản lý vốn Nhà nước'

Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả đến từ các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu và đào tạo, các chuyên gia kinh tế độc lập, đại diện tập đoàn và tổng công ty lớn của Nhà nước.

Hội thảo đã thu hút các bài tham luận đến từ đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương), Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), các chuyên gia kinh tế... đi sâu vào phân tích những ưu, nhược điểm; cách thức hình thành và cơ chế hoạt động của cả hai mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu mới đang được Chính phủ đề xuất, lựa chọn.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cũng cho rằng mục tiêu đặt ra cho việc lựa chọn mô hình quản lý vốn nhà nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chức năng quản lý nhà nước, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, mô hình mới cũng là để thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp một cách tập trung, thống nhất thay vì phân tán ở nhiều cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước, cải thiện chất lượng quản trị DNNN; thúc đẩy và hỗ trợ các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tập trung chuyên môn, tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung và DNNN nói riêng.

Quý độc giả có thể xem tài liệu của Hội thảo tại đây.

Tin mới lên