Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng SHB tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 10/2017 dành cho khách hàng gửi tiết kiệm bằng đồng VND dao động từ 1% đến 7,75%.

Lãi suất ngân hàng SHB tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng SHB đối với đồng VND

Lãi suất ngân hàng SHB trả lãi trước dành cho khách hàng gửi tiết kiệm  dao động từ 5,28 % đến 6,85%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,28%, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,25%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,43%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 4 tháng, lãi suất tiết kiệm sẽ là 5,4%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,38%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,11%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,08%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,05%. Khách hàng gửi tiết kiệm 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,02%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,99%.

Tiếp theo, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,96%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,72%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,85%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,66%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,45% và gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,12%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng tại SHB tháng 10/2017
(Trả lãi trước)

Song song với mức lãi suất tiết kiệm trả trước, khách hàng của SHB cũng có thể nhận lãi suất theo tháng với mức lãi dao động từ 5,3% đến 7,13%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,29%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,47%; 4 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,46%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,45%; tháng, 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,22%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,19%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,17%.

Ngoài ra, nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,15%; 11 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 6,14%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,97%; 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,13%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,02%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,89%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,71%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng tại SHB tháng 10/2017

(Trả lãi tháng)

Các gói dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng SHB

Tại ngân hàng SHB, ngoài quy định về lãi suất tiết kiệm còn có các gói dịch vụ dành riêng cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ngân hàng SHB cung cấp các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là gói dịch vụ Tiết kiệm gửi góp – Tình yêu cho con.

Tiết kiệm gửi góp – Tình yêu cho con là gói dịch vụ mà mỗi cá nhân có thể sử dụng để gửi tiền tiết kiệm cho con yêu của mình. Với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ chủ động gửi tiền để tích lũy tài chính cho con sau này. Khách hàng có thể gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 1 năm hoặc 2 đến 20 năm với mức lãi suất dành đối với đồng VND lên đến 7,4%( thời hạn 2- 20 năm).

Bên cạnh đó, SHB cũng cung cấp gói dịch vụ Tiết kiệm lĩnh lãi trước dành cho khách hàng cá nhân. Với gói dịch vụ này, khách hàng có thể nhận ngay lãi tại thời điểm gửi tiền để phục vụ vào các mục đích khác nhau.

Ngoài các gói dịch vụ trên, ngân hàng SHB còn có các gói dịch vụ khách như: Tiết kiệm bậc thang theo số tiền, Tiết kiệm EUR, Tiết kiệm online, Tiết kiệm lãi hàng tháng…

Song song với các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, SHB còn có các gói dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ trả lương qua tài khoản.

Đối với gói dịch vụ này, khách hàng có thể thực hiện trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân theo danh sách được cung cấp. Gói dịch vụ này giúp cho khách hàng doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp.

Đồng thời, khách hàng có gói dịch vụ dịch vụ tài khoản ký quỹ. Với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ được lựa chọn tài khoản ký quỹ có thời hạn và không kỳ hạn với lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng các gói dịch vụ khác như Thanh toán quốc tế tài trợ thương mại, dịch vụ quản lý tài khoản tập trung, dịch vụ tài khoản kí quỹ, thu tiền mặt tại chỗ, két sắt an toàn…

Tin mới lên