Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017 đối với khách hàng cá nhân, tổ chức khi gửi tiết kiệm bằng đồng VND sẽ dao động từ 0,2% đến 7%. Ngoài ra, khách hàng gửi bằng đồng EUR tại VietinBank sẽ hưởng mức lãi suất tiết kiệm dao động từ 0,1% đến 0,2%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017.

Lãi suất ngân hàng đối với VND

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền sẽ dao động từ 0,2% đến 7%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại VietinBank sẽ nhận mức lãi suất tiết kiệm 0,2%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn dưới 1 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 0,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng, từ 2 đến dưới 3 tháng, mức lãi suất tiết kiệm đều bằng 4,8%;

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, từ 4 đến dưới 5 tháng, từ 5 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,2%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 6 đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng tới dưới 8 tháng, từ 8 đến dưới 9 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,8%; từ 9 tháng đến dưới 10 tháng, từ 10 tháng đến dưới 11 tháng, từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, mức lãi suất tiết kiệm đều bằng 6%.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 12 đến dưới 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng đến dưới 24 tháng, hoặc từ 24 tháng đến 36 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được đều bằng 6,9%. Còn lại, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 36 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 7%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng đồng VND

Song song với mức lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng VND, VietinBank còn quy định mức lãi suất tiết kiệm dành cho các tổ chức. Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm của các tổ chức nhận được dao động từ 0,5% đến 7%.

Cụ thể, khách hàng là các tổ chức gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại VietinBank sẽ nhận mức lãi suất tiết kiệm là 0,5%.

Đối với khách hàng là các tổ chức khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất tiết kiệm nhận được là 0,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng tới dưới 3 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được là 4,8%.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, từ 4 tháng dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng dưới 6 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được đều bằng 5,2%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank trong kỳ hạn 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng, hoặc từ 8 tháng tới dưới 9 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được là 5,5%. Đối với kỳ hạn gửi tiết kiệm từ 9 tháng đến dưới 10 tháng, từ 10 tháng đến dưới 11 tháng hoặc từ 11 đến dưới 12 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được là 5,7%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được bằng 6,5%; từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, hoặc từ 24 tháng đến dưới 24 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được đều bằng 6,7%. Còn lại, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017 dành cho các tổ chức gửi tiết kiệm bằng đồng VND

Lãi suất ngân hàng đối với EUR

Lãi suất ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức có nhu cầu gửi tiết kiệm bằng đồng EUR sẽ dao động từ 0,1% đến 0,2%.

Cụ thể như, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 tới dưới 2 tháng, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng, từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, từ 4 tháng đến dưới 5 tháng, từ 5 tháng đến dưới 6 tháng, từ 6 tháng tới dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng, từ 8 tháng đến dưới 9 tháng, từ 9 tháng đến dưới 10 tháng, từ 10 tháng đến dưới 11 tháng, và từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, mức lãi suất tiết kiệm nhận được đều bằng 0,1%.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và trên 36 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất tiết kiệm là 0,2%.

Khách hàng là các tổ chức khi gửi tiết kiệm bằng EUR tại VietinBank sẽ nhận được mức lãi suất tiết kiệm giống như khách hàng cá nhân.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng đồng EUR

Những mức lãi suất tiết kiệm trên giúp khách hàng tham khảo rõ hơn trước khi gửi tiền tiết kiệm tại VietinBank. Ở mỗi chi nhánh VietinBank trên toàn quốc, có thể mức lãi suất được trả thấp hơn.

Các dịch vụ tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức tại VietinBank

Ngân hàng VietinBank ngoài quy định mức lãi suất tiết kiệm bằng đồng EUR, VND còn cung cấp tới khách hàng những gói dịch vụ riêng biệt. Trong đó có dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn, giấy tờ có giá, tiết kiệm trực tuyến…

Khách hàng cá nhân tại VietinBank sẽ được sử dụng những gói dịch vụ riêng, trong đó phải kể đến dịch vụ gửi tiền không kỳ hạn. Với dịch vụ này, khách hàng sẽ được gửi và rút tiền bất cứ thời điểm, địa chỉ giao dịch nào trong giờ dịch của ngân hàng.

Đồng thời, khách hàng được sử dụng các dịch vụ tiện ích gia tăng: SMS Banking, Mobile Banking, thẻ ghi nợ quốc tế; được phát hành séc; được hưởng bảo hiểm gửi tiền.

Ngoài ra, khách hàng cá nhân có thể quan tâm sử dụng các gói dịch vụ như: cho vay, bảo hiểm, khách hàng ưu tiên, ngân hàng điện tử…

Song song với các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, VietinBank cũng cung cấp cho khách hàng là các tổ chức những gói dịch vụ hấp dẫn. Đặc biệt phải kể đến dịch vụ tiền gửi thanh toán, tiền gửi ký quỹ của VietinBank.

Khi khách hàng là các tổ chức lựa chọn dịch vụ tiền gửi thanh toán, sẽ cho phép tổ chức đó thực hiện gửi/ rút tiền mặt, thực hiện giao dịch thanh toán chuyển khoản tới các đối tượng trong hoặc ngoài nước.

Đối với dịch vụ tiền gửi ký quỹ, giúp cho tổ chức xác nhận về khoản tiền đã ký quỹ tại VietinBank để được cấp/ gia hạn Giấy chứng nhận/ Giấy phép kinh doanh/ hoạt động.

Ngoài ra, VietinBank còn có nhiều gói dịch vụ khác dành cho khách hàng như: tiền gửi thấu chi, tiền gửi đầu tư kỳ hạn tự động, tiền gửi đầu tư đa năng, tiền gửi đầu tư linh hoạt…

Tin mới lên