Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 10/2018

(VNF) - Lãi suất tiết kiệm mới nhất ngân hàng VietinBank tháng 10/2018 dao động trong khoảng từ 4,3% đến 7%/năm tùy từng kỳ hạn tiền gửi.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 10/2018

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 10/2018

Lãi suất tiền gửi mới nhất dành cho khách hàng cá nhân tháng 10/2018

Cụ thể, lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân của VietinBank là 0,1%/năm; tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng lãi suất 4,3%/năm; kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng là 4,6%/năm và từ 4 tháng đến dưới 6 tháng là 4,8%/năm. Đối với cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đến dưới 9 tháng lãi suất tối đa là 5,3%/năm; từ 9 tháng đến đến 363 ngày lãi suất 5,5%/năm. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 364 ngày lãi suất vô cùng hấp dẫn 6,6%/năm. Lãi suất tiếp tục tăng 0,2% và giữ ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đối với kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 18 tháng khách hàng cá nhân gửi tiền nhận lãi suất 6,6%/năm, kỳ hạn 18 tháng đến dưới 24 tháng lãi suất tối đa 6,7%/năm và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng lãi suất 6,8%/năm.

Mức lãi suất 6,9%/năm hiện đang được Vietinbank áp dụng cho kỳ hạn gửi tiết kiệm 36 tháng và lãi suất cao nhất 7%/năm cho kỳ hạn tiền gửi trên 36 tháng.

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được tính lãi suất tương đương lãi suất của khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy. Tuy nhiên, đối với tiền gửi tiết kiệm online, kỳ hạn gửi 364 ngày không được áp dụng tính lãi suất.

Khách hàng gửi tiền tại VietinBank bằng đồng EUR các kỳ hạn trong khoảng từ 1 tháng đến 363 ngày nhận lãi suất tối đa 0,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng trở lên lãi suất tối đa 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi mới nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 10/2018

Mức lãi suất tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp tháng 10/2018 cao nhất ở mức 7%/năm.

Theo đó, doanh nghiệp gửi tiền 1 tháng đến 3 tháng lãi suất là 4,1%/năm; kỳ hạn 4 tháng đến 6 tháng lãi suất tối đa 4,6%/năm. Các kỳ hạn 7 tháng đến 8 tháng khách hàng doanh nghiệp được áp dụng mức lãi suất 5,1%/năm; kỳ hạn 9 tháng đến 10 tháng lãi suất 5,3%/năm. Đối với hai kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng lãi suất tối đa khách hàng nhận được là 5,5%/năm.

Khách hàng gửi tiền từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, VietinBank quy định mức lãi suất 6,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng đến dưới 24 tháng là 6,7%/năm và mức lãi suất 7%/năm cho các khoản tiền gửi trên 36 tháng.

VietinBank cũng cho biết thêm đây chỉ là mức lãi suất trần của các khoản tiền gửi tiết kiệm, lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn nên khách hàng liên lạc với chi nhánh gần nhất để biết thêm chi tiết.

Tin mới lên