Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 8/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Techcombank trong tháng 8/2018 hưởng lãi suất cao nhất là 6,5%/năm áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 36 tháng; đối với khách hàng doanh nghiệp là 6,8%/nam áp dụng cho kỳ hạn từ 15 – 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 8/2018 có gì hấp dẫn?

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất mà Techcombank áp dụng trong tháng 8 là 6,5%/năm

Lãi suất tiết kiệm Techcombank tháng 8/2018 dành cho khách hàng cá nhân

Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất của Techcombank, lãi suất các khoản tiền gửi cá nhân là 4,6%/năm và tăng dần lên đến mức lãi suất trần là 6,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 2 tháng, lãi suất tiền gửi VNĐ đang ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng lãi suất là 4,7%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng lãi suất được hưởng là 5,6%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên cho đến 36 tháng hưởng lãi suất tương đương nhau là 6,5%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt tại Techcombank được áp dụng tính lãi suất như lãi suất gói tiết kiệm Phát lộc cho các kỳ hạn. Với gói tiết kiệm lãi trả trước, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1 tháng lãi suất 4,48%, kỳ hạn 2 tháng lãi suất 4,47%, 3 tháng lãi suất 4,55%, kỳ hạn 4 tháng hưởng lãi suất 4,53% và 5 tháng lãi suất là 4,51%. Tiền gửi tiết kiệm lãi trả trước kỳ hạn 6 tháng lãi suất 5,35%/năm; kỳ hạn 7 tháng lãi suất 5,33%/năm, kỳ hạn 8 tháng lãi suất 5,31%/năm và 9 tháng lãi suất 5,28%. Cá nhân gửi tiết kiệm lãi trả trước kỳ hạn 10 tháng hưởng lãi suất 5,26%/năm; kỳ hạn 11 tháng lãi suất 5,24%.

Với các kỳ hạn dài hạn như 12 tháng lãi suất 6,02%/năm, kỳ hạn 13 tháng lãi suất 5,99%, kỳ hạn 15 tháng 5,93%. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 18 tháng nhận lãi suất 5,84%/năm, 24 tháng lãi suất 5,67% và 36 tháng lãi suất 5,37%.

Ngoài ra, Techcombank cũng triển khai đa dạng các gói tiết kiệm với lãi suất vô cùng cạnh tranh như Tiết kiệm tích lũy tài tâm – tài hiền, tiết kiệm [email protected] Saving, SuperKid, tiết kiệm An Lộc.

Lãi suất huy động Techcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 8/2018

Các khoản tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp trong thời hạn 1 tuần – 3 tuần lãi suất bằng 0,5%/năm. Mức lãi suất tiền gửi tăng dần đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Cụ thể, các khoản tiền gửi dưới 5 tỷ đồng trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lãi suất 4,9% trong khi đó với số tiền trên 5 tỷ đồng lãi suất bằng 5%. Với kỳ hạn 3 tháng – 5 tháng lãi suất là 5% cho khoản tiền dưới 5 tỷ đồng và 5,1%/năm cho khoản tiền trên 5 tỷ đồng. Tiền gửi trong kỳ hạn 6 tháng lãi suất lần lượt là 5,6%/năm cho số tiền dưới 5 tỷ đồng và 5,7% cho khoản tiền trên 5 tỷ đồng.

Tiền gửi có kỳ hạn dài 7 – 9 tháng lãi suất là 5,7% cho khoản tiền dưới 5 tỷ đồng  và 5,8% cho khoản tiền gửi trên 5 tỷ đồng. Khách hàng gửi số tiền dưới 5 tỷ đồng  tại Techcombank trong thời hạn 9 tháng lãi suất nhận được là 5,7% và trên 5 tỷ đồng là 5,8%. Khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ đồng trong kỳ hạn 10 tháng lãi suất 5,9%, kỳ hạn 11 tháng lãi suất 6,2%. Đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên lái suất tiền gửi có xu hướng tăng dần.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 – 13 tháng số tiền dưới 5 tỷ đồng hưởng lãi suất 6,4%/năm và trên 5 tỷ đồng là 6,5%; kỳ hạn 14 tháng lãi suất cho hai mức tiền gửi lần lượt là 6,6% và 6,7%. Với các kỳ hạn từ 15 – 36 tháng số tiền dưới 5 tỷ đồng hưởng lãi suất 6,7%; số tiền trên 5 tỷ đồng hưởng lãi suất 6,8%/năm.

Huy động có kỳ hạn khác bao gồm B-Express, B-Plus, Smartmoney mang đến cho khách hàng doanh nghiệp vô cùng nhiều lợi ích với mức lãi suất hấp dẫn. Các gói tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam điển hình là [email protected] invest, tiền gửi thấu chi…cũng là lựa chọn đáng lưu tâm dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Tin mới lên