Công nghệ

Lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn VNPT đạt 3.586 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(VNF) - Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn VNPT đạt 26.503 tỷ đồng, hoàn thành 45,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận hợp nhất đạt 3.586 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn VNPT đạt 3.586 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn VNPT trong 6 tháng đầu năm đạt 26.503 tỷ đồng.

Ngày 23/7, Tập đoàn VNPT cho biết kết quả doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn này vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ và nếu so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin thì được đánh giá ở mức khá.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn VNPT đạt 26.503 tỷ đồng, tương đương 45,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt 3.586 tỷ đồng, tương đương 48,2% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Không chỉ ổn định tình hình kinh doanh, sản xuất, trong thời gian qua, VNPT cũng đã đóng góp 400 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nền của đại dịch, triển khai kịp thời các chính sách phù hợp để hỗ trợ khách hàng của mình vượt qua những khó khăn do bệnh dịch gây ra.

Trước mắt còn nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường cạnh tranh mạnh bằng chính sách gói cước, doanh thu từ các dịch vụ truyền thống suy giảm… song Tập đoàn VNPT vẫn đặt mục tiêu cho 6 tháng cuối năm với doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 31.673 tỷ đồng.

Trong năm 2020, VNPT đạt doanh thu hợp nhất 50.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.717 tỷ đồng. Với công ty mẹ VNPT, doanh thu năm 2020 đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.432 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận gần 99.240 tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định gần 38.950 tỷ đồng và đặc biệt là khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, tương đương 1,9 tỷ USD.

Trong năm 2021, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất công ty mẹ - tập đoàn là 45.165 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tập đoàn là 5.356 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Tin mới lên