Tài chính

Nafoods Group bị phạt và truy thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-CT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Nafoods Group bị phạt và truy thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Nafoods Group bị phạt và truy thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, Nafoods Group đã có hành vi vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp được quy định tại Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Theo đó, Nafoods Group bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200,3 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nafoods Group bị truy thu thuế nhà thầu nước ngoài năm 2018 số tiền 61,2 triệu đồng; truy hoàn thuế GTGT qua thanh tra số tiền 940,2 triệu đồng.

Nafoods Group cũng phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế 41,3 triệu đồng. Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp được xác định đến ngày 2/12/2019. Công ty tự xác định số tiền chậm nộp kể từ ngày 2/12/2019 theo quy định. Tổng số tiền truy thu, truy hoàn và tiền phạt, tiền chậm nộp Nafoods Group phải nộp là hơn 1,2 tỷ đồng.

Được biết Nafoods Group cũng đồng thời phải giảm số lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2017 số tiền gần 3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của Nafoods tăng thêm 300 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 43% tổng tài sản, tương đương 555 tỷ đồng. Tại cùng thời điểm, tổng dư nợ vay của công ty gần chạm 460 tỷ đồng, chiếm hơn 73% tổng nợ phải trả.

Liên quan đến ngành thuế, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, với đa số đại biểu tán thành, mới đây Quốc hội đã thông qua nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được thông qua với tỷ lệ tán thành 91,3% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo nghị quyết, đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không có khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, đó là người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

Cùng với đó, người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế; người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán cũng là đối tượng được xử lý nợ.

Tin mới lên