Tài chính tiêu dùng

Nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ giao dịch thanh toán di động

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ các giao dịch thanh toán di động (NFC) trong thời gian tới. Bộ tiêu chuẩn cho thẻ tiếp xúc đã đủ điều kiện triển khai trên thị trường, trong khi bộ cho thẻ không tiếp xúc sắp được triển khai thí điểm.

Nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ giao dịch thanh toán di động

Nâng cấp Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ giao dịch thanh toán di động. (Ảnh minh hoạ)

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa mới đây, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, đến nay đã hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc (contact). Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa hoàn toàn tương thích với Tiêu chuẩn EMV, tương đồng với Tiêu chuẩn của các Tổ chức thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, UnionPay,…) đồng thời hỗ trợ những tính năng đặc thù của thị trường Việt Nam.

NAPAS cũng cho biết đã chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho một số ngân hàng, nhà cung cấp thiết bị chấp nhận thanh toán (ATM, POS) và thẻ để chỉnh sửa hệ thống, thực hiện triển khai thí điểm. Sau khi thí điểm, các bên đã thống nhất đánh giá bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc khả thi trên môi trường thực tế, đủ điều kiện ban hành và triển khai trên toàn bộ thị trường.

Ngoài ra, NAPAS cùng các bên liên quan cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính để triển khai khai thí điểm thẻ không tiếp xúc (contactless) và nghiên cứu nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ các giao dịch NFC.

Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng. Bên cạnh đó, nó cũng tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng, tiện ích cho chủ thẻ và là tiền đề để Việt Nam có thể triển khai thêm ứng dụng ngoài lĩnh vực thanh toán ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa đang được triển khai thí điểm và được các ngân hàng tham gia đánh giá là sát với thực tế, việc nâng cấp, triển khai thí điểm tương đối thuận lợi và không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật.. Tuy nhiên, NAPAS cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện, đảm bảo các quy định về đặc tả kỹ thuật tiêu chuẩn thẻ chip nội địa phù hợp khi triển khai trong thực tế.

Việc triển khai thí điểm thành công chính là một bước tiến lớn, cho thấy các ngân hàng tham gia thí điểm đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, tuy nhiên thách thức ở phía trước là phải chuyển đổi toàn bộ thẻ và thiết bị chấp nhận thẻ (ATM/POS) tuân theo Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa.

Để sớm ban hành Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa theo đúng kế hoạch của NHNN về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chíp, Phó Thống đốc – Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa; hoàn thiện các thủ tục, trình Thống đốc NHNN ban hành Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan và lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip.

Tin mới lên