Tài chính

Netland: Doanh thu 6 tháng tăng gấp 8 lần, lãi trước thuế tăng gấp 6 lần

(VNF) - Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (HNX: NRC) đã có kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm hết sức ấn tượng với mức tăng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tính bằng lần.

Netland: Doanh thu 6 tháng tăng gấp 8 lần, lãi trước thuế tăng gấp 6 lần

Cụ thể, quý II/2018, doanh thu thuần của NRC đạt 47,5 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 37 tỷ đồng, tăng 5,8 lần.

Mặc dù chi phí cũng tăng theo doanh thu (chi phí bán hàng tăng lên 4,5 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng lên 9,6 tỷ đồng) tuy nhiên kết thúc quý II, lợi nhuận trước thuế của NRC vẫn đạt 21,88 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của NRC đạt 84,8 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 36,8 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của NRC là 282,5 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 126,4 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng ;tài sản dài hạn là 156 tỷ đồng, tăng 21%.

Trong cơ cấu tài sản của NRC, các khoản phải thu chiếm 82% (giá trị đạt 231 tỷ đồng). Đáng chú ý, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn có sự suy giảm, từ 112 tỷ đồng xuống 87 tỷ đồng thì phải thu dài hạn lại tăng, từ 121 tỷ đồng lên 143,8 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của NRC có các khoản mà Công ty Danh Khôi đã chi hộ cho đối tác như: Chi hộ 11,5 tỷ đồng chi phí quảng cáo, marketing cho Tân Việt Phát (tại dự án Queen Pearl giai đoạn mở rộng), chi thanh toán hộ 30 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Queen Pearl cho Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phú Mỹ, chi hộ 22 tỷ đồng chi phí dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc AA Phan Thiết…

Các khoản phải thu dài hạn là các khoản đầu tư của NRC vào các dự án, gồm: dự án khu biệt thự vườn Panorama Villas tại Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa (30,3 tỷ đồng), dự án khu thương mại và dân cư Tân Việt Phát, phường Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận (23,5 tỷ đồng) và dự án khu thương mại và dân cư Tân Việt Phát mở rộng (50 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho của NRC cũng có mức tăng đáng kể, từ 9,1 tỷ đồng lên 21,2 tỷ đồng. Trong đó, 11,7 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án Bình Đăng Plaza (quốc lộ 50, phường 6, quận 8, TP. HCM) và 9,5 tỷ đồng chi phí kinh doanh môi giới bất động sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của NRC tại ngày 30/6/2018 là 92 tỷ đồng, giảm 10,6% so với đầu kỳ. Hầu hết nợ phải trả của NRC là nợ ngắn hạn. Cơ cấu nợ ngắn hạn của NRC đáng chú ý với khoản người mua trả tiền trước sụt giảm 25% (còn 27 tỷ đồng) và nợ vay ngắn hạn tăng 51 lần (lên 22,3 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của NRC tại ngày 30/6/2018 là 190 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,48 lần.

NRC chào sàn HNX ngày 5/4/2018 với giá tham chiếu 21.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đã có 6 phiên kịch trần liên tiếp để nâng thị giá lên 43.800 đồng/cổ phiếu. Ngày 7/5, cổ phiếu NRC “lên đỉnh” với thị giá 51.300 đồng/cổ phiếu sau đó trồi sụt và giảm dần về mốc 36.000 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên ngày 20/7.

Tin mới lên