Tài chính

Ngành Thuế đã hoàn hơn 12.500 tỷ đồng tiền thuế GTGT theo phương thức điện tử

(VNF) - Triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử, ngành Thuế tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngành Thuế đã hoàn hơn 12.500 tỷ đồng tiền thuế GTGT theo phương thức điện tử

Tính đến ngày 31/8/2017, ngành Thuế đã đăng ký cho khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử và đã giải quyết 2.317 hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Theo thông tin vừa được Tổng cục Thuế công bố, tính đến ngày 31/8/2017, ngành Thuế đã đăng ký cho khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử và đã giải quyết 2.317 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn theo phương thức điện tử là 12.553,8 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2017, ngành Thuế đã giải quyết 775 hồ sơ với tổng số tiền thuế GTGT đã hoàn là 4.167,4 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2017, toàn ngành Thuế đã tiếp nhận 65,2% hồ sơ điện tử trên tổng số hồ sơ hoàn xuất khẩu và hoàn đầu tư với số tiền thuế đề nghị hoàn chiếm tỷ trọng 63% hoàn xuất khẩu và hoàn đầu tư.

Đáng chú ý đã có 43 Cục Thuế đạt chỉ tiêu trên 90% số hồ sơ, số tiền đề nghị hoàn thuế điện tử của riêng hoàn xuất khẩu, đầu tư; 54 Cục Thuế đạt chỉ tiêu trên 70% số hồ sơ. Có 4 Cục Thuế không phát sinh hồ sơ hoàn xuất khẩu, đầu tư.

Với mục tiêu tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử đến tất cả doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư, Tổng cục Thuế lên kế hoạch sẽ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ như nâng cấp hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục các vướng mắc, lỗi hệ thống về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hoàn thuế điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng kịp thời cho người nộp thuế.

Theo đó, đối với các Cục Thuế, Tổng cục Thuế sẽ lập danh sách người nộp thuế thuộc đối tượng hoàn thuế xuất khẩu, dự án đầu tư chưa tập huấn, chưa đăng ký thực hiện hoàn thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cùng các Cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt các khó khăn vướng mắc để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế, đảm bảo các hồ sơ hoàn thuế của NNT thực hiện bằng phương thức điện tử ngay từ tháng 9/2017. Cùng với đó là tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử.

Cũng theo thông tin được đưa ra, ngành Thuế xác định mục tiêu đến hết năm 2017 sẽ phấn đấu toàn ngành đạt 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Đến cuối quý IV/2017, toàn ngành Thuế đạt tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Tin mới lên