Bất động sản

Nghệ An ‘siết’ các hoạt động khai thác khoáng sản

(VNF) - Ngoài việc thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, Thanh tra tỉnh còn tiến hành làm việc với với các sở, ngành về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Nghệ An ‘siết’ các hoạt động khai thác khoáng sản

Các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ An sẽ bị siết chặt

Theo đó, thực hiện quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước về môi trường và khoáng sản của Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có báo cáo gửi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch trong năm 2022, sẽ có 26 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khoáng sản được thanh tra như: Công ty Xi măng Nghi Sơn (thị xã Hoàng Mai), Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai và thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai), Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 (huyện Anh Sơn), Công ty Cổ phần Than Khe Bố (huyện Tương Dương), Công ty Cổ phần Đô Linh (huyện Quỳ Châu).

Các doanh nghiệp đóng tại huyện Quỳ Hợp gồm: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải - Nghệ An, Công ty TNHH Khoáng sản OMYA Việt Nam, Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An (nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Đá và Khoáng sản Phủ Quỳ), Công ty Cổ phần Đá Châu Á, Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hoàng Gia, Công ty TNHH Toàn Thắng, Công ty TNHH Phú Thắng, Công ty Cổ phần Đồng Tiên, Công ty TNHH Invecon Quỳ Hợp, Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát (nhận Chuyển nhượng từ Công ty TNHH Thành Trung), Công ty TNHH Thiếc Hà An, Công ty Cổ phần An Sơn, Công ty Cổ phần An Lộc.

Ngoài việc thanh tra một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, Thanh tra tỉnh còn tiến hành làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 254 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực, trong đó có: 61 giấy phép do Bộ TN&MT cấp; 193 giấy phép do UBND tỉnh Nghệ An cấp phép.

Tin mới lên