M&A

Nhóm Alp Asia Finance trở thành cổ đông lớn, sở hữu hơn 102 triệu cổ phiếu ACB

(VNF) - Quỹ Alp Asia Finance (Vietnam) Limited đang nắm giữ tổng cộng 102,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 9,95% vốn điều lệ của ngân hàng thông qua 2 quỹ con là Whistler Investments Limited và Sather Gate Investments Limited.

Nhóm Alp Asia Finance trở thành cổ đông lớn, sở hữu hơn 102 triệu cổ phiếu ACB

Room ngoại tại ACB hiện đã đạt mức tối đa 30%

Hai quỹ Whistler Investments LimitedSather Gate Investments Limited được sở hữu hoàn toàn bởi công ty mẹ Alp Asia Finance (Vietnam) Limited.

Hiện nay, mỗi quỹ ngoại Whistler Investments Limited và Sather Gate Investments Limited đang nắm giữ hơn 51,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 4,97% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm cổ đông này là 7/5/2018.

Số cổ phiếu mà 2 quỹ này nắm giữ là nhận từ đợt chuyển nhượng 164 triệu cổ phần ACB của Standard Chartered APR Limited và Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited từ hồi tháng 1/2018.

Cùng với 2 quỹ của Alp Finance Limited còn có 3 quỹ nữa nhận chuyển nhượng từ Standard Chartered là: Estes Investments Limited (nhận 38,5 triệu cổ phiếu ACB); Boardwalk South Limited (nhận 154.100 cổ phiếu ACB) và Estes Investments Limited (nhận 12,7 triệu cổ phiếu ACB).

Trước đó, hồi tháng 3, Dragon Capital Markets Limted đã thực hiện thoái toàn bộ gần 7 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 0,71% vốn tại ACB. Cùng thời điểm, Dragon Financial Holdings Limited mua vào số cổ phần tương tự, qua đó nâng lượng nắm giữ lên gần 70 triệu cổ phần, tương ứng 7,1% vốn.

Được biết, room ngoại tại ACB hiện đã đạt mức tối đa 30%, khối ngoại chỉ có thể gia tăng sở hữu thông qua các giao dịch nội khối.

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ACB đạt 1.490 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2017. Đến cuối tháng 3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 299.855 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 209.680 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%. Huy động tiền gửi khách hàng của ngân hàng tăng 7%, đạt 258.253 tỷ đồng.

Tin mới lên