Tài chính

NKG: Giá thép không còn đột biến, lãi sau thuế quý I/2018 giảm 22%

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018. Theo đó, trong quý I, NKG ghi nhận doanh thu tăng 50% tuy nhiên do các chi phí tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế đã giảm 22% so với cùng kỳ.

NKG: Giá thép không còn đột biến, lãi sau thuế quý I/2018 giảm 22%

Thép Nam Kim báo lãi sau thuế 121 tỷ đồng trong quý I/2018

Cụ thể, quý I/2018, doanh thu thuần của NKG đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh (tăng 58%) nên lợi nhuận gộp giảm 3,6%, đạt 295 tỷ đồng.

Trong quý, các loại chi phí có sự gia tăng đáng kể: chi phí lãi vay tăng 53% (lên 80,7 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 60% (lên 77 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% (lên 18,7 tỷ đồng). Điều này khiến lợi nhuận trước thuế giảm tới 31%, chỉ còn 131 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2018, NKG báo lãi sau thuế 121 tỷ đồng, giảm 22%.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh quý I/2018 của NKG là sự gia tăng rất mạnh của doanh thu xuất khẩu. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu xuất khẩu đã tăng tới 85%, đạt 1.969 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của lợi nhuận vẫn diễn ra. Theo giải trình của NKG, sự sụt giảm này là do trong quý I năm ngoái, công ty có khoản doanh thu tài chính lên tới 43 tỷ đồng và giá thép đầu năm ngoái biến động tăng nhanh tạo ra khoản lợi nhuận đột biến. Còn quý I năm nay, yếu tố đột biến đã không còn.

"Công ty tập trung đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng, mở rộng thị trường nên kết quả đạt được trong quý I như vậy là phù hợp với thị trường tôn thép mạ hiện nay", NKG giải thích.

Tại ngày 31/3/2018, tổng tài sản của NKG là 9.214 tỷ đồng, giảm 960 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 5.109 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 4.105 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản quý I/2018 của NKG đáng chú ý với hàng tồn kho giảm đáng kể (giảm 22%), xuống còn 3.187 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng hàng tồn giảm này chủ yếu là hàng đi đường còn tồn kho thành phẩm vẫn duy trì ở mức cao và có sự gia tăng (tăng 3,4% lên 1.581 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2018 là 6.152 tỷ đồng, giảm 15%, chủ yếu do giảm nợ vay ngắn hạn. Nợ vay ngắn hạn của NKG trong quý I đã giảm gần 1.000 tỷ đồng, xuống mức 3.503 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của NKG là 3.061 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Tin mới lên