Nhân vật

Ông Đinh Ngọc Thắng trở thành tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM

(VNF) - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã ký Quyết định số 899/QĐ-BTC bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM kể từ ngày 12/6/2018.

Ông Đinh Ngọc Thắng trở thành tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM cho ông Đinh Ngọc Thắng.

Quyết định 899/QĐ-BTC được thực hiện theo căn cứ Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, căn cứ Công văn số 1024-CVNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM về việc tham gia ý kiến bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM.

Quyết định nêu rõ, việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2018.

Trước đó vào ngày 25/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM giữ nhiệm vụ Phụ trách trực tiếp Cục Hải quan TP. HCM thay cho ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

 

Tin mới lên