Nhân vật

Ông Lã Quý Hiển từ nhiệm, HĐQT FLC chỉ còn lại 2 người

(VNF) - Với việc ông Lã Quý Hiển từ nhiệm chức vụ thành viên, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) sẽ chỉ còn lại 2 người, gồm: ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền.

Ông Lã Quý Hiển từ nhiệm, HĐQT FLC chỉ còn lại 2 người

Ông Lã Quý Hiển từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT FLC.

Ngày 23/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty của ông Lã Quý Hiển.

HĐQT của FLC cho biết sẽ trình đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp gần nhất, thời điểm miễn nhiệm sẽ tính từ ngày được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trước đó, HĐQT Tập đoàn FLC có 3 người, gồm: ông Đặng Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên là Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền, cùng ông Lã Quý Hiển.

Ông Lã Quý Hiển sinh năm 1977 và giữ chức thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Trước đó, ông Hiển là trưởng ban tài chính kế toán của doanh nghiệp này.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/6 vừa qua của FLC đã không thành do không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của công ty. Doanh nghiệp dự kiến sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 2/7 tới đây.

Tại đại hội này, ban lãnh đạo FLC sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát của 3 thành viên cũ là ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vụ và bầu 3 thành viên mới.

Ngoài nhân sự mới của ban kiểm soát, FLC cũng sẽ trình cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung (do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam dẫn tới không còn đủ điều kiện giữ chức thành viên HĐQT).

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/6 tới đây, FLC cùng các cổ đông sẽ bầu ra 2 thành viên HĐQT mới, bao gồm cả thành viên HĐQT độc lập. Danh sách nhân sự mới đề cử hoặc ứng cử vào 2 vị trí này hiện chưa được FLC công bố.

Tin mới lên