Tiêu điểm

Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Duy Hưng chính thức giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định số 1969 ngày 7/12, vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên, thạc sĩ luật, là một trong các trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ 

Ông Hưng là Phó chủ nhiệm thứ 5 của Văn phòng Chính phủ. Như vậy, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay có Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng và các phó chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng.  

Tin mới lên