Tiêu điểm

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(VNF) - Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là kỳ đại hội Đảng thứ 3 ông được bầu giữ chức vụ này.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông có trình độ giáo sư, tiến sĩ chính trị học và cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV. Ông hiện là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.

Tin mới lên