Tài chính

Petrolimex kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 140% trên nền so sánh thấp, cổ tức tối thiểu 12%

(VNF) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 26/4.

Petrolimex kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 140% trên nền so sánh thấp, cổ tức tối thiểu 12%

Petrolimex kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 140% trên nền so sánh thấp, cổ tức tối thiểu 12%

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, ban lãnh đạo Petrolimex nhắm mục tiêu doanh thu hợp nhất là 135.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3.360 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,1% và 140% so với thực hiện năm trước.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ kỳ vọng cũng tăng 77% lên mức 1.800 đồng và với kế hoạch tích cực, Petrolimex dự kiến chia cổ tức không dưới 12%.

Petrolimex cho biết, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đột biến là do nền so sánh thấp của năm 2020 với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, khiến cho giá dầu thế giới rớt xuống mức đáy gần hai thập kỉ và đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu giao dịch âm (dầu WTI).

Khi đó, kết thúc năm 2020, "ông lớn" xăng dầu chỉ ghi nhận doanh thu 123.919 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.253 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 73% so với cùng kỳ.

Với kết quả kinh doanh kém tích cực, HĐQT Petrolimex dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự chi khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó Petrolimex trích gần 850 tỷ đồng lợi nhuận từ năm 2019 chuyển sang và phân phối từ nguồn lợi nhuận năm 2020 gần 650 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác, đó là Petrolimex có kế hoạch hoàn thoái vốn tại lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, với trọng tâm là PG Bank và Pjico.

Đến nay, Petrolimex đang sở hữu 40% vốn tại PG Bank và theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, tại ngày 31/12/2020 giá trị khoản đầu tư vào PG Bank theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 1.572 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 2.056 tỷ đồng.

Đối với Pjico, Petrolimex đang nắm giữ gần 41% vốn điều lệ. Cùng với đó, giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 606 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 786,5 tỷ đồng, tính tại ngày 31/12/2020.

Trước đó, trung tuần tháng 7/2019, HĐQT Petrolimex đã phê duyệt phương án thoái vốn tại Pjico từ 40,95% xuống 35,1% vốn, thời gian thực hiện sau khi có ý kiến của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2021, Petrolimex vẫn chưa nhận được quyết định về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Petrolimex dự kiến tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành của tập đoàn và các đơn vị thành viên để thu hồi vốn đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả và/hoặc không nằm trong định hướng phát triển, nắm giữ vốn của tập đoàn.

Trong giai đoạn 5 năm kế tiếp (2021-2026), Petrolimex cũng có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước, từ gần 82% xuống còn 51% vốn. Đồng thời, "ông lớn" này sẽ duy trì vị thế hàng đầu với thị phần nắm giữ khoảng 45-50% trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh xăng dầu Việt Nam.

Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất dự kiến tăng bình quân tối thiểu 3% mỗi năm, trong đó công ty mẹ tăng bình quân 1,9%. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất bình quân đạt khoảng 3.630 tỷ đồng/năm và cổ tức tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 5 năm tới.

Tin mới lên