Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Hạn chế chuyển nguồn sẽ giúp tăng cường kỷ luật tài chính'

(VNF) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Văn Minh (Quảng Ninh) về vấn đề nguồn chi cho ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý điều hành ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Hạn chế chuyển nguồn sẽ giúp tăng cường kỷ luật tài chính'

Đối với vấn đề quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, Phó thủ tướng cho biết mặc dù chế độ, chính sách quản lý tài chính – ngân sách nhà nước được quy định đầy đủ, chặt chẽ, nhưng trên thực tế, tại một số cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách ở trung ương và địa phương vẫn xảy ra tình trạng chi ngân sách nhà nước không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; tình trạng phân bổ ngân sách chậm dẫn đến chậm giải ngân, số chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau còn lớn, ảnh hưởng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Để từng bước khắc phục, hàng năm, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước.

Trong quá trình triển khai cụ thể, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiêm túc chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ. Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, tổ chức điều hành dự toán đúng quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; tăng cường thanh tra và xử lý sau thanh tra, kiểm toán.

Để tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, trong đó có quy định 12 nhóm hành vi cấm vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Đồng thời, để hạn chế tối đa việc chuyển nguồn, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã quy định cụ thể 7 nội dung được tự động chuyển nguồn sang năm sau, còn lại không được phép chuyển nguồn.

Nhờ vậy, quy định về quản lý tài chính – ngân sách chặt chẽ, thực hiện nghiêm minh, tránh thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực ngân sách, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc chuyển nguồn sang năm sau lớn, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính – ngân sách.

Tin mới lên