Tài chính tiêu dùng

Prudential Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 4.128 tỷ đồng

(VNF) - Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vừa cho biết đã được Bộ Tài chính chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ lên 4.128 tỷ đồng.

Prudential Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 4.128 tỷ đồng

Prudential Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 4.128 tỷ đồng.

Năm 2017, Prudential đạt doanh thu 16.019 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 20% và doanh thu phí mới quy năm đạt 3.925 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016. Năm 2017 Prudential đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng số tiền là 6.261 tỷ đồng.     

Prudential cho thấy tiềm lực mạnh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư với tổng giá trị tài sản lên đến 74.112 tỷ đồng tính đến cuối năm.

Ngoài ra, trong năm 2017, tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế của Prudential đạt 66.241 tỷ đồng, đây là con số đầu tư lớn nhất trong số các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.     

Prudential Việt Nam đã đầu tư gần 5.188 tỷ đồng vào Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm và 2.100 tỷ đồng vào trái phiếu kỳ hạn 20 năm.

Tin mới lên