Tài chính

Sabeco lùi thời hạn báo cáo tài chính giữa lình xình sai phạm

(VNF) – Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước vừa có văn bản chấp thuận cho Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) lùi thời gian công bố báo cáo tài chính.

Sabeco lùi thời hạn báo cáo tài chính giữa lình xình sai phạm

Trước đó, ngày 12/3, Sabeco có văn bản trình Ủy ban Chứng khoán xin lùi thời hạn công bố các bản báo cáo tài chính với lý do Sabeco là một công ty đại chúng quy mô lớn phải lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó Báo cáo tài chính Công ty mẹ hợp cộng từ 2 đơn vị nhà máy trực thuộc, Báo cáo tài chính hợp nhất hợp cộng từ 23 công ty con, ngoài ra còn phải thu thập số liệu của 21 công ty liên doanh, liên kết để đưa vào báo cáo tài chính.

Mặt khác, các công ty con, liên doanh liên kết của SABECO cũng phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho nên nếu quy định thời hạn công bố Báo cáo tài chính của công ty con, công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty tại cùng một thời điểm là rất khó khăn để hoàn thành theo đúng thời hạn quy định

Sau khi tiếp nhận đề nghị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Sabeco lùi thời hạn công bố BCTC theo luật định.

UBCKNN khuyến nghị Sabeco phải công bố BCTC quý và BCTC xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Sabeco phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

Tin mới lên