Ngân hàng

Sacombank sẽ có công ty tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ

(VNF) - Tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến được tổ chức vào ngày 30/6 tới, ngân hàng Sacombank sẽ trình đại hội tái xác nhận chủ trương thành lập các công ty trực thuộc và liên doanh giai đoạn 2017 - 2020.

Sacombank sẽ có công ty tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ

Sacombank sẽ thành lập ba công ty giai đoạn 2017-2020

Theo kế hoạch, tại đại hội lần này, ngoài nội dung quan trọng là bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngân hàng sẽ trình đại hội tái xác nhận chủ trương thành lập các công ty trực thuộc và liên doanh giai đoạn 2017 - 2020. 

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, chủ trương thành lập Công ty tài chính Sacombank, Công ty bảo hiểm nhân thọ và Công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã được thông qua. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, Sacombank chưa thực hiện được việc thành lập các công ty nói trên. 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế từ thị trường, Hội đồng quản trị tiếp tục trình đại hội thông qua tái xác nhận chủ trương thành lập các công ty hoạt động trong các lĩnh vực này trong giai đoạn 2017 - 2020. 

Cụ thể, Sacombank sẽ thành lập Công ty tài chính dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Sacombank, với chức năng hoạt động bao gồm cả nghiệp vụ bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính, thẻ tín dụng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; hoặc chuyển đổi/sáp nhập hoạt động của Công ty Cho thuê tài chính (Sacombank Leasing) hiện hữu thành Công ty tài chính với mô hình hoạt động tổng hợp. Vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng. 

Ngân hàng cũng sẽ thành lập Công ty bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài, theo một trong các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm mà pháp luật cho phép. Dự kiến vốn góp là 500 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, sẽ mua lại hoặc thành lập mới Công ty bảo hiểm phi nhân thọ, theo một trong các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm mà pháp luật cho phép. Dự kiến vốn đầu tư là 300 tỷ đồng. 

Năm 2017, Sacombank đặt chỉ tiêu tổng tài sản tăng 16% so với năm 2016 lên 384,6 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 356,1 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng phấn đấu tăng lên 277 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 585 tỷ đồng.

Tin mới lên