Tài chính

Sáp nhập Bibica, PAN Group lãi ròng đột biến 300 tỷ trong quý III/2017

(VNF) – Lãi ròng quý III/2017 của PAN Group tăng đột biến lên 300 tỷ đồng, gấp 4,8 lần quý III/2016, chủ yếu do tập đoàn này sáp nhập công ty con mới Bibica và đẩy mạnh mảng kinh doanh điều.

Sáp nhập Bibica, PAN Group lãi ròng đột biến 300 tỷ trong quý III/2017

Sáp nhập Bibica đem lại khoản lợi nhuận lớn cho PAN Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017, theo đó, doanh thu thuần quý này của PAN Group đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2016.

Việc giá vốn tăng thấp hơn doanh thu thuần, 60% so với 63%, khiến lợi nhuận gộp của PAN Group tăng tới 74%, đạt 240 tỷ đồng trong quý III/2017.

Doanh thu hoạt động tài chính của PAN Group kỳ này bất ngờ tăng mạnh lên 263 tỷ đồng, gấp 17 lần kỳ trước, chủ yếu là do ghi nhận khoản lãi 240 tỷ đồng từ đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty con Bibica.

Về chi phí, kỳ này, PAN Group ghi nhận 102,5 tỷ đồng chi phí bán hàng, 82,8 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng lần lượt 200% và 42% so với kỳ trước.

Kết thúc quý III/2017, PAN Group ghi nhận lãi ròng 300 tỷ đồng, gấp 4,8 lần quý III/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PAN Group đạt 2.643 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo phía PAN Group, kết quả kinh doanh ấn tượng này có đóng góp lớn từ lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, 2 mảng này lần lượt chiếm 37,3% và 62,7% tổng doanh thu của tập đoàn. Trong đó, riêng lĩnh vực Thực phẩm, doanh thu 9 tháng đạt 1.657 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ 2016, chủ yếu là do việc đẩy mạnh doanh thu mảng kinh doanh điều tại LAF và Công ty con mới Bibica.

9 tháng đầu năm, lãi ròng của PAN Group đạt 404 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết ngày 30/10/2017, tổng tài sản của PAN Group đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 53% so với hồi đầu năm, trong đó tổng lượng tiền gửi ngân hàng là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó 753 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 244 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng. Ngoài ra PAN Group còn có 481 tỷ đồng đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn mà nhiều khả năng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PAN Group đến hết ngày 30/10/2017 ở mức 4.271 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 1.493 tỷ đồng, tăng 78%, trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 743 tỷ đồng, tăng 52%.

Tin mới lên